Giúp ngư dân vượt khó

Năm 2012 là năm đầy khó khăn đối với nghề nuôi trồng, khai thác thủy sản, dịch bệnh xảy ra trên diện rộng khiến tôm nuôi bị chết hàng loạt, nguồn lợi

Read More

Nỗi khó khăn trên đồng nuôi tôm

Vụ tôm 2013 đối diện với nhiều bất lợi từ điều kiện thời tiết, nắng nóng kéo dài, nhiều diện tích nuôi của các tỉnh trọng điểm đã bị chết, nguồn tô

Read More