Doanh nghiệp thủy sản

Nửa đầu năm Cty CP CBTS XK NGÔ QUYỀN tăng 66% giá trị XK

Tổng giá trị XK 6 tháng đầu năm của công ty đạt 2,47 triệu USD, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2010. Công ty thực hiện đa dạng hóa mặt hàng, tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát chặt chẽ các định mức chế biến, tiết kiệm các chi phí vật tư, tiêu hao điện nhằm giảm giá thành sản phẩm.

Tổng giá trị XK 6 tháng đầu năm của công ty đạt 2,47 triệu USD, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2010.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền , mặc dù trong tình hình khó khăn chung của các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu do sản xuất nguyên liệu không ổn định trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2011 so với quý II năm 2010 của công ty đã tăng đáng kể về sản lượng sản xuất, doanh thu tiêu thụ, đây là nguyên nhân chủ yếu làm kết quả sản xuất kinh doanh tăng cao. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt trên 993 triệu đồng tăng 142% so với cùng kỳ năm 2010. Ngoài ra yếu tố lãi chênh lệch tỷ giá cũng một phần làm tăng lợi nhuận, .

Nửa đầu năm Cty CP CBTS XK NGÔ QUYỀN tăng 66% giá trị XK

Tổng giá trị XK 6 tháng đầu năm của công ty đạt 2,47 triệu USD, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2010. Công ty thực hiện đa dạng hóa mặt hàng, tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát chặt chẽ các định mức chế biến, tiết kiệm các chi phí vật tư, tiêu hao điện nhằm giảm giá thành sản phẩm.

Kế hoạch sản xuất khinh doanh năm 2011 của công ty đã đề ra Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 3.000 tấn sp/năm và Giá trị xuất khẩu : 9.975.500 USD và Lợi nhuận sau thuế là 6,027 tỷ đồng

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây