Doanh nghiệp thủy sản

FIMEX VN: Doanh số 7 tháng đạt 43,7 triệu USD

Theo Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FIMEX VN), tổng doanh số 7 tháng đầu năm của công ty tăng khá mạnh cả về khối lượng và giá trị. Trong đó đáng kể nhất là tốc độ tăng trưởng về giá trị, cao hơn đến 72% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trên 43,7 triệu USD.

 

Theo Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FIMEX VN), tổng doanh số 7 tháng đầu năm của công ty tăng khá mạnh cả về khối lượng và giá trị. Trong đó đáng kể nhất là tốc độ tăng trưởng về giá trị, cao hơn đến 72% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trên 43,7 triệu USD.

FIMEX VN: Doanh số 7 tháng đạt 43,7 triệu USD

Riêng sản lượng tôm đông lạnh được chế biến trong tháng 7 đạt 877 tấn, bên cạnh đó công ty còn chế biến nhiều loại nông sản phối chế khác phục vụ cho XK, đưa tổng doanh số tiêu thụ sản phẩm nông thuỷ sản trong tháng của công ty đạt trên 11,2 triệu USD

Với đà tăng trưởng khá của các tháng qua và đang vào mùa thu hoạch tôm của Sóc Trăng và các tỉnh lân cận, công ty có điều kiện thuận lợi hơn để đẩy mạnh sản lượng và doanh số trong các tháng tới. FIMEX VN hy vọng sẽ hoàn thành chỉ tiêu doanh số 80 triệu USD năm 2011.

TP

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây