Doanh nghiệp thủy sản

Công ty Tuấn Hà: Nhập 800 tôm bố mẹ từ Công ty C.P Thái Lan

Nhằm phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng, sạch bệnh, Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà vừa nhập về 800 cá thể tôm bố mẹ từ Công ty C.P Thái Lan.

Nhằm phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng, sạch bệnh, Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà vừa nhập về 800 cá thể tôm bố mẹ từ Công ty C.P Thái Lan.

Từ đầu năm đến nay, Công ty Tuấn Hà đã nhập về trên 2.000 tôm bố mẹ

Đây là lần nhập tôm bố mẹ thứ ba của Công ty trong năm 2013.Tôm bố mẹ kích cỡ lên đến > 70 gram/con, nguồn gen tốt tạo đà cho tôm giống tăng trưởng nhanh. Tôm bố mẹ được qua kiểm duyệt không mang một số bệnh nguy hiểm như: đốm trắng (WSSV – White Spot Syndrome Virus), đầu vàng (YHD – Yellow Head Disease), Taura (TSV – Taura Syndrome Virus), bệnh còi (MBV – Monodon Baculo Virus), vi khuẩn, phát sáng… Được biết, đầu năm 2013, Công ty đã nhập 2 lô tôm bố mẹ từ Công ty C.P Thái Lan với số lượng lên đến 1.600 con. Dự kiến từ nay đến cuối năm, Công ty Tuấn Hà sẽ nhập thêm nhiều lô tôm bố mẹ, riêng trong tháng 6 Công ty sẽ nhập 2 lô tôm. (Ngày 1/6/2013 nhập 800 cá thể tôm bố mẹ, ngày 28/6/2013 thêm 800 cá thể tôm bố mẹ).

Ông Vũ Đình Hà – Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà cho biết: “Tôm giống sạch bệnh, khỏe và chất lượng cao trong quá trình nuôi thương phẩm là rất quan trọng. Do vậy, với mong muốn góp phần cho vụ mùa bội thu, Tuấn Hà luôn cung cấp tôm giống chất lượng tới người nuôi…”

Nguồn: Thủy hải sản

Bình luận tại đây