Xuất khẩu thủy sản

Xuất khẩu thủy sản đông lạnh sang Trung Quốc có thể cần chứng thư vệ sinh sửa đổi

Chương trình chứng nhận thủy sản của Bộ Thương mại Mỹ (USDC) cho biết các quan chức Trung Quốc đã từ chối Chứng thư vệ sinh phiên bản 2005 của Trung Quốc gửi kèm theo hàng thủy sản đông lạnh xuất khẩu sang Trung Quốc.

Chương trình chứng nhận thủy sản của Bộ Thương mại Mỹ (USDC) cho biết các quan chức Trung Quốc đã từ chối Chứng thư vệ sinh phiên bản 2005 của Trung Quốc gửi kèm theo hàng thủy sản đông lạnh xuất khẩu sang Trung Quốc.

Theo đại diện của Bộ Nông nghiệp Mỹ, AQSIQ (Cơ quan thanh tra chất lượng Trung Quốc) không còn chấp nhận phiên bản 2005 của chứng nhận này.

“Vì lý do đó, Chương trình Thanh tra Thủy sản sẽ áp dụng trở lại Chứng thư vệ sinh phiên bản 2003 cho tới khi hai bên đồng thuận về một mẫu chứng thư cuối cùng. SIP sẽ thay thế chứng thư vệ sinh phiên bản 2005 hoàn toàn miễn phí. Việc này sẽ bao gồm cả chứng nhận xuất xứ theo yêu cầu của nhà xuất khẩu. SIP cũng sẽ cung cấp một thư giải trình chung nếu thanh tra biên giới Trung Quốc yêu cầu.

Cơ quan quản lý khí quyển và đại dương Hoa Kỳ (NOAA) sẽ cử một đoàn cán bộ tới Trung Quốc vào cuối tháng này để thảo luận với các quan chức Trung Quốc về một loạt vấn đề, bao gồm cả mẫu chứng thư vệ sinh.

Seafood

http://thuyhaisan.net : Sưu tầm

Bình luận tại đây