Xuất khẩu thủy sản

Xuất khẩu thủy sản của Đồng Tháp tiếp tục tăng

8 tháng đầu năm nay, XK thủy sản của tỉnh ước đạt mức cao.

Theo báo cáo của Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp, 8 tháng đầu năm nay, tổng khối lượng thủy sản chế biến đông lạnh xuất khẩu của toàn tỉnh ước đạt 98.335 tấn, tăng 19,6% so với cùng kỳ 2010

8 tháng đầu năm nay, XK thủy sản của tỉnh ước đạt mức cao.

Theo báo cáo của Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp, 8 tháng đầu năm nay, tổng khối lượng thủy sản chế biến đông lạnh xuất khẩu của toàn tỉnh ước đạt 98.335 tấn, tăng 19,6% so với cùng kỳ 2010

; giá trị xuất khẩu ước đạt 287,31 triệu USD, tăng 41,1% so với cùng kỳ 2010. Đây là mức tăng rất mạnh so với các năm vừa qua, mặc dù sản xuất nguyên liệu cá tra và một số loại thủy sản khác trong tỉnh gặp rất nhiều khó khăn.

Riêng trong tháng 8/2011, khối lượng thuỷ sản đông lạnh xuất khẩu đạt khoảng 13.223 tấn, tăng 0,56% so với tháng 7 và tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2010, giá trị xuất khẩu đạt khoảng 40,26 triệu USD, tăng 2,89% so với tháng 7 và tăng 33,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

TP

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây