Xuất khẩu thủy sản

Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 16,4 tỷ USD

Bộ NN-PTNT cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng năm 2011 ước đạt 16,4 tỷ USD. Trong đó, các mặt hàng nông sản chính ước đạt 9,3 tỷ USD; thủy sản ước đạt 3,7 tỷ USD.

Bộ NN-PTNT cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng năm 2011 ước đạt 16,4 tỷ USD. Trong đó, các mặt hàng nông sản chính ước đạt 9,3 tỷ USD; thủy sản ước đạt 3,7 tỷ USD.

Theo Giám đốc Trung tâm Tin học và thống kê Bộ NN-PTNT Nguyễn Viết Chiến, điều kiện thị trường trong và ngoài nước có những tín hiệu khả quan, những yếu tố để xuất khẩu nông sản tăng mạnh trong thời gian qua. Với đà khởi sắc này, ngành nông nghiệp kỳ vọng xuất khẩu vượt mục tiêu đề ra (23 tỷ USD trong năm 2011).

Mặt hàng nông sản chủ lực đầu tiên là gạo khi tháng 8 xuất khẩu ước đạt 700.000 tấn, đưa tổng lượng gạo xuất khẩu 8 tháng năm 2011 đạt 5,4 triệu tấn, kim ngạch đạt 2,7 tỷ USD. Mặt hàng cà phê cũng tăng mạnh cả về lượng và giá trị. 8 tháng đầu năm đã xuất khẩu 958.000 tấn với giá trị đạt 2,1 tỷ USD.

Theo SGGP

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây