Phương pháp nuôi trồng

Xử lý nước thải tôm bằng tảo Tetraselmis sp

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã nghiên cứu thành công giải pháp dùng tảo Tetraselmis sp để xử lý nước thải nuôi tôm công nghiệp và kết quả cho thấy, tảo có khả năng làm sạch nước thải nuôi tôm sú.

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã nghiên cứu thành công giải pháp dùng tảo Tetraselmis sp để xử lý nước thải nuôi tôm công nghiệp và kết quả cho thấy, tảo có khả năng làm sạch nước thải nuôi tôm sú.

Cụ thể, loại tảo này có khả năng hấp thụ N-NH, P-PO4, phân huỷ COD… Ngoài ra, qua nghiên cứu việc thuần hoá giống tảo này từ trong điều kiện phòng thí nghiệm sang môi trường nước thải nuôi tôm, tảo đã phát triển tốt trên môi trường nước biển.

Bình luận tại đây