Kỹ thuật nuôi thủy sản

Vĩnh Long: Bình Tân nuôi thủy sản theo hướng công nghiệp tập trung

nuôi thủy sản

Năm 2012, diện tích nuôi thủy sản theo hướng công nghiệp tập trung của huyện Bình Tân ước đạt 141,12ha, đạt 88,2% kế hoạch. Trong đó, nuôi cá theo hướng chuyên canh toàn huyện có 123 ao (114,32ha), nuôi bè 2.744m3, nuôi cá giống 27 ao (18,65ha), nuôi theo mô hình lúa- cá 5ha.

Năm 2012, diện tích nuôi thủy sản theo hướng công nghiệp tập trung của huyện Bình Tân ước đạt 141,12ha, đạt 88,2% kế hoạch. Trong đó, nuôi cá theo hướng chuyên canh toàn huyện có 123 ao (114,32ha), nuôi bè 2.744m3, nuôi cá giống 27 ao (18,65ha), nuôi theo mô hình lúa- cá 5ha.

 

nuôi thủy sản

Nuôi cá

Tổng sản lượng thu hoạch thủy sản 29.991 tấn, đạt 83,77% kế hoạch. Do tin đồn thất thiệt “ăn cá điêu hồng bị bệnh” nên cá lồng bè có thời điểm rất khó tiêu thụ vì bị thương lái ép giá; giá cá ở mức thấp trong khi giá thức ăn có chiều hướng tăng nên người nuôi không có lời hoặc lời rất thấp.

Tuy nuôi thủy sản có lúc gặp khó khăn về giá và thị trường tiêu thụ nhưng người nuôi ở Bình Tân vẫn kỳ vọng giá cá tăng; nhiều doanh nghiệp, cơ sở nuôi quy mô lớn có khả năng chủ động được vốn và thị trường tiêu thụ đã ổn định nên tiếp tục phát triển diện tích nuôi trên tuyến sông Hậu. Nhờ vậy, năm qua, giá trị trồng trọt và nuôi thủy sản của địa phương đạt bình quân đạt 217/200 triệu đồng/ha/năm.

Nguồn: Thủy hải sản

Bình luận tại đây