Tin tức thủy sản

Vịnh Bắc Bộ: Đã hoàn thành 90% khối lượng công trình đê chắn sóng

Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Vịnh Bắc Bộ ở đảo Cô Tô được khởi công xây dựng từ cuối năm 2008 có vốn đầu tư 470 tỷ đồng, gồm hai hạng mục đê chắn sóng và bến cập tàu đủ chỗ cho 600 tàu, thuyền neo đậu. Dự kiến toàn bộ Trung tâm này sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động chính thức vào năm 2012.

Đê chắn sóng là hạng mục quan trọng thuộc dự án Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Vịnh Bắc Bộ (huyện Cô Tô), có chiều dài 900m, che chắn cho khu neo đậu tàu, thuyền.

Vịnh Bắc Bộ: Đã hoàn thành 90% khối lượng công trình đê chắn sóng

Công ty xây lắp Thành An 96 (Bộ Quốc phòng) đơn vị thi công hạng mục đã phát động đợt thi đua lao động 30 ngày đêm với mục tiêu đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ công trình. Đến nay công trình đã hoàn thành được 90% khối lượng và dự kiến sẽ hoàn thành vào quý IV, kịp thời phục vụ tích cực cho công tác phòng chống bão lũ năm 2011.

Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Vịnh Bắc Bộ ở đảo Cô Tô được khởi công xây dựng từ cuối năm 2008 có vốn đầu tư 470 tỷ đồng, gồm hai hạng mục đê chắn sóng và bến cập tàu đủ chỗ cho 600 tàu, thuyền neo đậu. Dự kiến toàn bộ Trung tâm này sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động chính thức vào năm 2012.

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây