Tin tức thủy sản

TX Sông Cầu: Tôm hùm được giá cao nhất từ trước đến nay

Từ đầu tháng 5/2011 đến nay, người nuôi tôm hùm lồng ở TX Sông Cầu đã thu hoạch hơn 300 tấn tôm thương phẩm, bán với giá từ 1,5 đến 1,6 triệu đồng/kg, tăng từ 200.000 – 300.000 đồng/kg so với năm trước. Đây cũng là giá cao nhất từ trước đến nay nên người nuôi đều có lãi khá.

Từ đầu tháng 5/2011 đến nay, người nuôi tôm hùm lồng ở TX Sông Cầu đã thu hoạch hơn 300 tấn tôm thương phẩm, bán với giá từ 1,5 đến 1,6 triệu đồng/kg, tăng từ 200.000 – 300.000 đồng/kg so với năm trước. Đây cũng là giá cao nhất từ trước đến nay nên người nuôi đều có lãi khá.

Nuôi tôm hùm bằng lồng trên vịnh Xuân Đài (TX Sông Cầu) cho thu nhập cao – Ảnh: N.TRƯỜNG

Tính đến thời điểm này, TX Sông Cầu có 16.840 lồng tôm hùm thịt, trong đó có gần 6.670 lồng nuôi từ năm 2010 chuyển sang và gần 10.150 lồng mới đưa vào nuôi trong năm 2011, tăng 26% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, nhân dân còn nuôi ươm được 3.500 lồng tôm hùm giống, gấp 2,5 lần so thời gian này năm trước.

KIỀU BA

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây