Phòng trừ dịch bệnh thủy sản | dịch bệnh thủy sản

Tuy An (Phú Yên): Tôm nuôi tiếp tục bị dịch bệnh

Phòng NN-PTNT huyện Tuy An cho biết: Mới đây, trên địa bàn huyện Tuy An lại có thêm 2ha tôm nuôi của các hộ dân ở xã An Ninh Tây bị chết.

 

Phòng NN-PTNT huyện Tuy An cho biết: Mới đây, trên địa bàn huyện Tuy An lại có thêm 2ha tôm nuôi của các hộ dân ở xã An Ninh Tây bị chết.

Nguyên nhân được xác định là do thời tiết diễn biến phức tạp, nguồn nước bị ô nhiễm gây ra bệnh đốm trắng, đỏ thân. Ngành đã khuyến cáo các hộ nuôi thu hoạch sớm và cải tạo ao đìa, không để lây lan sang các hồ nuôi khác.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, huyện Tuy An có khoảng 70ha tôm sú và 15ha tôm thẻ bị dịch bệnh.

TUYẾT HƯƠNG

http://thuyhaisan.net : Sưu tầm

Bình luận tại đây