Tin tức thủy sản

Triển khai công tác PCLB-TKCN chuyên ngành Thủy hải sản

Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) chuyên ngành Thủy sản thuộc Sở NN-PTNT đã triển khai các phương án PCLB-TKCN năm 2011.

Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) chuyên ngành Thủy sản thuộc Sở NN-PTNT đã triển khai các phương án PCLB-TKCN năm 2011.

Theo đó, với phương châm “Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”, ngành tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai cho ngư dân hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản trên biển; xây dựng phương án, kế hoạch chuẩn bị đối phó phù hợp với thực tế nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản thông qua các biện pháp, giải pháp cụ thể.

Đồng thời, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực cho Thường trực PCLB-TKCN chuyên ngành Thủy sản và lực lượng xung kích từ ngành đến các địa phương, đơn vị trực thuộc; chủ động tổ chức lực lượng, sử dụng phương tiện của ngành và phối hợp với chính quyền các địa phương, đơn vị cơ sở, các cơ quan liên quan trên địa bàn triển khai công tác PCLB-TKCN theo phương châm bốn tại chỗ…

N.Quí

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây