Phòng trừ dịch bệnh thủy sản | dịch bệnh thủy sản

Trại cá Vằng Hên Bắc Kạn: Cá chết hàng loạt

Chiều ngày 16/8/2011, tại trang trại nuôi cá tầm và cá hồi của ông Hoàng Văn Khiêm ở Vằng Hên, xã Bằng Phúc (Chợ Đồn) bỗng nhiên cá chết nổi trắng hàng loạt.

Chiều ngày 16/8/2011, tại trang trại nuôi cá tầm và cá hồi của ông Hoàng Văn Khiêm ở Vằng Hên, xã Bằng Phúc (Chợ Đồn) bỗng nhiên cá chết nổi trắng hàng loạt.

Nhân viên trang trại cá Vằng Hên thu gom cá chết

Trong đó có 10.000 con cá tầm giống, 4.000 con cá hồi giống và 900 kg cá hồi và cá tầm thương phẩm. Ước tính thiệt hại khoảng 1,6 tỷ đồng.

Ông Khiêm cho biết nhân viên của ông đang chăn cá thì thấy cá nổi trắng mỗi lúc một nhiều, đến chiều tối thì chết hàng loạt. Các cơ quan chức năng đang tiến hành lấy mẫu nước và mẫu cá chết để xét nghiệm làm rõ nguyên nhân./.

Lan Hiển

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây