Xuất khẩu thủy sản

Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 5 tháng đầu năm 2011 đạt 10 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, tình hình xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản tiếp tục gặp thuận lợi, nhiều mặt hàng tăng mạnh cả về lượng và giá trị xuất khẩu. Ước giá trị xuất khẩu nông, lâm và thủy sản tháng 5/2011 đạt 2,1 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm lên 10 tỷ USD, tăng 41,5% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu đạt 6,1 tỷ USD; thuỷ sản 2,1 tỷ USD; các mặt hàng lâm sản chính 1,6 tỷ USD. Thặng dư thương mại toàn ngành đạt 4,1 tỷ USD, góp phần giảm nhập siêu cho cả nước.

Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, tình hình xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản tiếp tục gặp thuận lợi, nhiều mặt hàng tăng mạnh cả về lượng và giá trị xuất khẩu. Ước giá trị xuất khẩu nông, lâm và thủy sản tháng 5/2011 đạt 2,1 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm lên 10 tỷ USD, tăng 41,5% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu đạt 6,1 tỷ USD; thuỷ sản 2,1 tỷ USD; các mặt hàng lâm sản chính 1,6 tỷ USD. Thặng dư thương mại toàn ngành đạt 4,1 tỷ USD, góp phần giảm nhập siêu cho cả nước.

Cụ thể một số mặt hàng chính như: mặt hàng gạo ước tháng 5 xuất khẩu 750 nghìn tấn, kim ngạch 360 triệu USD; giá gạo xuất khẩu có chiều hướng giảm (-5,9%) so với tháng trước, bình quân 4 tháng đạt 493 USD/Tấn. Tổng xuất khẩu cà phê 5 tháng đạt 811 nghìn tấn, kim ngạch xấp xỉ 1,8 tỷ USD. Giá cà phê xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, bình quân 4 tháng là 2.150 USD/tấn, gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2010.

Khối lượng xuất khẩu sản phẩm cao su tháng 5 đạt 30 nghìn tấn đưa tổng xuất khẩu 5 tháng đầu năm đạt 230 nghìn tấn, kim ngạch ước 1 tỷ USD. Mặt hàng chè xuất khẩu 5 tháng 41 nghìn tấn, kim ngạch 59 triệu USD. Xuất khẩu hạt điều 5 tháng ước 53 nghìn tấn. Giá điều xuất khẩu bình quân 4 tháng 7.289 USD/tấn, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặt hàng tiêu xuất khẩu 5 tháng đạt 56 nghìn tấn, giá trị xuất khẩu 293 triệu USD. Xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính và đồ gỗ 1,6 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ 1,5 tỷ USD; sản phẩm mây tre, cói thảm 83 triệu USD. Xuất khẩu thủy sản tháng 5 tiếp tục tăng đạt 460 triệu USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 5 tháng lên gần 2,1 tỷ USD.

Để công tác xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản được thuận lợi và tăng trưởng mạnh trong những tháng tiếp theo, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị theo dõi sát tình hình sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng nông lâm thủy sản, đặc biệt là các mặt hàng nhạy cảm (lúa, gạo, đường, muối). Theo dõi chặt diễn biến thị trường đề xuất các giải pháp điều hành xuất, nhập khẩu và tiêu thụ trong nước bảo đảm tiêu thụ hiệu quả nông sản cho nông dân. Tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất, khó khăn của các làng nghề để đề xuất chính sách tháo gỡ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc quản lý dự trữ quốc gia về muối.

Thực hiện quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản Việt Nam và xúc tiến đầu tư tại thị trường Nam Phi và Môzămbích. Tổ chức hội nghị toàn quốc về chế biến thủy sản truyền thống… Cập nhật kịp thời các quy định mới về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản của thị trường nhập khẩu để phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực hiện; giải quyết kịp thời, dứt điểm các rào cản kỹ thuật, an toàn thực phẩm của các thị trường nhập khẩu; ổn định thị trường xuất khẩu.

Tăng cường kiểm soát dư lượng phóng xạ đối với thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản; tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các hoạt động ngăn chặn sử dụng tạp chất trong chế biến, tiêu thụ nông, thủy sản.

Thanh Thúy – TTKNQG

Bình luận tại đây