Giới thiệu thủy sản | thủy hải sản

Tổng cục Thủy sản năm 2012 vào tháng 11 đạt khoảng ước đạt 497 nghìn tấn

 

Ngày 04/12/2012, Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp & PTNT) đã tổ chức Hội nghị giao ban tháng 11. Thứ trưởng Nông nghiệp & PTNT Vũ Văn Tám, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản đã chủ trì Hội nghị.

 

Ngày 04/12/2012, Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp & PTNT) đã tổ chức Hội nghị giao ban tháng 11. Thứ trưởng Nông nghiệp & PTNT Vũ Văn Tám, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản đã chủ trì Hội nghị.

hoi nghi

Hội nghị

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, tổng sản lượng thủy sản tháng 11 ước đạt 479 nghìn tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, khai thác đạt 214 nghìn tấn, tăng 5,0% so với cùng kỳ; nuôi trồng đạt 265 nghìn tấn, tăng 1,0% so với cùng kỳ. Theo đó, lũy kế tổng sản lượng thủy sản 11 tháng năm 2012 ước đạt 5.347 nghìn tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ 2011. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 2.449 nghìn tấn, tăng 5,0% so với cùng kỳ, sản lượng nuôi đạt hơn 2.808 nghìn tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ.Đối với tôm nước lợ, diện tích đã thả giống tính lũy tiến từ đầu năm đến tháng 11/2012 đạt 663.314 ha, bằng 101,2% so với cùng kỳ năm 2011, tăng 6.134 ha so với tháng 10. Trong đó, diện tích thả nuôi tôm sú là 623.156 ha, tôm chân trắng là 40.158 ha. Trong tháng, các địa phương thu hoạch thêm 20.011 ha, nâng diện tích thu hoạch tôm từ đầu năm đến nay là 423.902 ha, bằng 138,5% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó, diện tích thu hoạch tôm sú là 403.616 ha, tôm chân trắng là 20.286 ha. Sản lượng tôm nước lợ thu hoạch là 341.940 tấn, bằng 101,1% so với cùng kỳ năm 2011, tăng 53.587 tấn so với tháng 10, do chủ yếu là thu tỉa, thả bù. Từ đầu năm đến nay, diện tích tôm nhiễm bệnh là 82.169 ha, bằng 96,8% so với cùng kỳ 2011, trong đó, tôm sú là 74,537 ha và tôm chân trắng là 7.632 ha.

Đối với cá tra, diện tích thả nuôi lũy kế đạt 5.470 ha, bằng 112,4% so với cùng kỳ năm 2011, tăng 205 ha so với tháng 10. Diện tích đã thu hoạch là 3.840 ha, bằng 113,5% so với cùng kỳ, tăng 378 ha so với tháng 10. Sản lượng thu hoạch trong tháng là 130.492 tấn, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 1.071.786 tấn, bằng  103,8% so với cùng kỳ, năng suất bình quân 279 tấn/ha.

Nguồn:  Thủy hải sản

Bình luận tại đây