Xuất khẩu thủy sản

Tồn đọng trên 8.500 tấn muối ở Bình Định

Vụ sản xuất muối năm 2011, đồng muối Đề Gi thuộc các xã Cát Minh, Cát Khánh (Phù Cát), Mỹ Thành, Mỹ Chánh, Mỹ Cát (Phù Mỹ) đã sản xuất trên 184 ha ruộng muối. Đến nay, sản lượng muối ráo thu được trên 15.000 tấn. Tuy nhiên, do giá muối thường xuyên ở mức thấp (dao động từ 500 – 600 đồng/kg), việc tiêu thụ muối khó khăn nên lượng muối còn tồn đọng khá lớn.

Vụ sản xuất muối năm 2011, đồng muối Đề Gi thuộc các xã Cát Minh, Cát Khánh (Phù Cát), Mỹ Thành, Mỹ Chánh, Mỹ Cát (Phù Mỹ) đã sản xuất trên 184 ha ruộng muối. Đến nay, sản lượng muối ráo thu được trên 15.000 tấn. Tuy nhiên, do giá muối thường xuyên ở mức thấp (dao động từ 500 – 600 đồng/kg), việc tiêu thụ muối khó khăn nên lượng muối còn tồn đọng khá lớn.

Tồn đọng trên 8.500 tấn muối ở Bình Định

Theo thống kê, lượng muối tiêu thụ đạt khoảng 11.000 tấn, muối còn tồn đọng trong dân trên 8.500 tấn (gồm muối sản xuất năm nay và tồn đọng từ các năm trước). Giá muối thấp, tồn đọng sản lượng lớn làm cho nhiều diêm dân thu nhập giảm sút, đời sống gặp khó khăn…

N.Hân

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây