Thủy sản nước ngoài

Tôm Thái Lan chịu thuế chống bán phá giá chưa đến 1% ở Mỹ

Theo nguồn tin Vasep, hiện trên 150 công ty Thái Lan xuất khẩu tôm sang Mỹ có mức thuế chống bán phá giá (CBPG) 0,73%. Đây là kết quả đợt xem xét hành chính thuế CBPG lần thứ 5 đối với tôm nhập khẩu từ Thái Lan vào Mỹ trong giai đoạn từ 1/2/2009 đến 31/1/2010.

Đây là kết quả đợt xem xét hành chính thuế CBPG lần thứ 5 đối với tôm nhập khẩu từ Thái Lan vào Mỹ

Theo nguồn tin Vasep, hiện trên 150 công ty Thái Lan xuất khẩu tôm sang Mỹ có mức thuế chống bán phá giá (CBPG) 0,73%. Đây là kết quả đợt xem xét hành chính thuế CBPG lần thứ 5 đối với tôm nhập khẩu từ Thái Lan vào Mỹ trong giai đoạn từ 1/2/2009 đến 31/1/2010.

Ngoài ra, có một công ty nhận mức thuế 0,43%.

Với mức thuế chưa đến 1% này, thuế CBPG không còn là rào cản lớn đối với tôm Thái Lan nhập khẩu vào thị trường Mỹ.

Bộ Thương mại Mỹ cũng đã công bố kết quả chống bán phá giá lần 5 đối với tôm nhập khẩu từ Ấn Độ. Theo đó 100 công ty xuất khẩu tôm của nước này chịu mức thuế 1,69%. Riêng công ty Apex Exports chịu mức thuế cao hơn là 2,31%, trong khi Falcon Marince chịu mức thuế 1,36%.

http://thuyhaisan.net : Sưu tầm

Bình luận tại đây