Thủy sản nước ngoài

Toàn tỉnh: 611ha nuôi trồng thủy sản

Diện tích nuôi trồng thủy sản tập trung ở các huyện: Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên. Diện tích nuôi trồng thủy sản tập trung ở các huyện: Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên.

Trung tâm Thủy sản tỉnh mỗi năm cung cấp hơn 1 triệu cá giống cho nông dân.

Mô hình cá – lúa đang được nông dân trong tỉnh nhân rộng với năng suất ước đạt 7 tạ/ha, đánh bắt thủy sản trên lòng hồ thủy điện Sơn La với sản lượng trên 600 tấn/năm; nâng tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh lên trên 1.200 tấn.

Nuôi cá nước lạnh tại huyện Tam Đường, Phong Thổ đang được doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân quan tâm đầu tư, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Các giống cá nuôi chủ yếu là cá tầm, cá hồi với giá bán dao động từ 200 – 450 nghìn đồng/kg; sản lượng trung bình ước đạt 170 tấn/năm.

Vinh Duy

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây