Tin tức thủy sản

TIỀN GIANG: Thu hoạch hơn 60% diện tích nuôi tôm biển

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Tiền Giang, tổng diện tích thả nuôi tôm của toàn tỉnh là khoảng 6.505 ha. Trong đó, diện tích thả nuôi tôm sú thâm canh và bán thâm canh là 1.892,6ha, tôm sú quảng canh cải tiến là 3.217ha, tôm thẻ chân trắng thâm canh là 1.396,2ha. Đến nay, người dân đã thu hoạch hơn 60% diện tích tôm thả nuôi. Trong đó, tôm sú thâm canh và bán thâm canh là 490,7ha, sản lượng 2.883 tấn (vụ I); tôm sú quảng canh cải tiến là 1.476ha, sản lượng 442,6 tấn và trên 5.290 tấn tôm thẻ trên diện tích 766ha. Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Tiền Giang, tổng diện tích thả nuôi tôm của toàn tỉnh là khoảng 6.505 ha. Trong đó, diện tích thả nuôi tôm sú thâm canh và bán thâm canh là 1.892,6ha, tôm sú quảng canh cải tiến là 3.217ha, tôm thẻ chân trắng thâm canh là 1.396,2ha. Đến nay, người dân đã thu hoạch hơn 60% diện tích tôm thả nuôi. Trong đó, tôm sú thâm canh và bán thâm canh là 490,7ha, sản lượng 2.883 tấn (vụ I); tôm sú quảng canh cải tiến là 1.476ha, sản lượng 442,6 tấn và trên 5.290 tấn tôm thẻ trên diện tích 766ha.

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Tiền Giang, hơn tháng qua, giá tôm luôn ổn định ở mức cao. Cụ thể, tôm sú loại 30 con/kg giá 185.000 đông/kg, tôm sú loại 40con/kg giá 160.000 đồng/kg, tôm thẻ 70-100con/kg giá 82.000đồng/kg. Với giá này, sau khi trừ chi phí sản xuất gồm thức ăn, con giống, công lao động, nhiên liệu,… người nuôi tôm còn lời trên 500 triệu đồng/ha/vụ đối với tôm sú nuôi thâm canh và hơn 300 triệu đồng/ha/vụ đối với tôm thẻ chân trắng nuôi thâm canh.

THÀNH CÔNG

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây