Tin tức thủy sản

Tiền Giang: Hỗ trợ máy thu trực canh cho ngư dân lắp trên tàu cá

Chi cục Thủy sản Tiền Giang đã lập hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ một lần 100% giá mua máy thu trực canh (SSB) lắp trên tàu cá cho ngư dân để tiếp nhận thông tin dự báo thời tiết.

Chi cục Thủy sản Tiền Giang đã lập hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ một lần 100% giá mua máy thu trực canh (SSB) lắp trên tàu cá cho ngư dân để tiếp nhận thông tin dự báo thời tiết.

 

Tiền Giang: Hỗ trợ máy thu trực canh cho ngư dân lắp trên tàu cá

Đây là việc hỗ trợ theo Quyết định 459/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm trang bị máy thu trực canh cho ngư dân lắp trên tàu cá.

Theo Chi cục Thủy sản Tiền Giang, các chủ tàu cá được hỗ trợ máy thu trực canh là chủ hộ nghèo (căn cứ theo chuẩn nghèo tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) và các chủ tàu cá có tàu chìm, hư hỏng nặng do thiên tai hoặc bị tai nạn khác, khi khôi phục sản xuất.

Về điều kiện hỗ trợ, Chi cục Thủy sản cho biết, các chủ tàu cá phải có đơn xin hỗ trợ và cam kết sử dụng, được Ủy ban nhân dân cấp xã chứng nhận thuộc diện hộ nghèo. Hoặc tàu cá lắp máy có công suất từ 20cv trở lên, được đăng ký và cấp giấy phép khai thác thủy sản hoạt động trên các vùng biển, nhưng chưa trang bị máy thu hoặc máy thông tin liên lạc chuyên dụng khác để tiếp nhận thông tin thời tiết.

Đến nay, Chi cục Thủy sản đã tiếp nhận để trang bị cho ngư dân 200 máy theo Quyết định 459 để hỗ trợ cho ngư dân, trong đó UBND tỉnh đã phê duyệt cấp cho ngư dân 179 máy. Trong thời gian tới, Chi cục tiếp tục rà soát các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định, trình UBND tỉnh phê duyệt và cấp phát cho ngư dân.

MARD

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây