Nguồn giống thủy sản

Tiền Giang: 84% tôm giống được nhập từ tỉnh ngoài

Tiền Giang không phải là tỉnh mạnh về sản xuất giống tôm biển, do đó phần lớn tôm giống thả nuôi trong tỉnh đều phải nhập từ các tỉnh có nghề sản xuất giống tôm biển phát triển, nhất là từ các tỉnh miền Trung. Tiền Giang không phải là tỉnh mạnh về sản xuất giống tôm biển, do đó phần lớn tôm giống thả nuôi trong tỉnh đều phải nhập từ các tỉnh có nghề sản xuất giống tôm biển phát triển, nhất là từ các tỉnh miền Trung.

Chi cục Thủy sản cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở sản xuất giống tôm thẻ chân trắng mà chỉ có 04 cơ sở sản xuất giống tôm sú và 11 cơ sở thuần dưỡng giống tôm sú, tôm thẻ chân trắng với sản lượng tôm giống cung cấp cho thị trường hàng năm là 244 triệu con tôm giống, đáp ứng khoảng 16% nhu cầu tôm giống thả nuôi trong tỉnh.

Bên cạnh đó, một số cơ sở thuần dưỡng, đại lý thức ăn, thuốc thú y thủy sản trên địa bàn các huyện phía Đông của tỉnh nhập giống từ các tỉnh ngoài về rồi bán trực tiếp cho người nuôi tôm với sản lượng tôm giống ước khoảng 700 triệu con, chiếm 42% lượng giống thả nuôi. Lượng tôm giống cần để thả nuôi còn lại (khoảng 42%), người nuôi trực tiếp mua giống từ các tỉnh mạnh về sản xuất giống tôm biển như Phan Rang, Bình Thuận, Khánh Hòa, Vũng Tàu.

Thành Công

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây