Tin tức thủy sản

Thừa Thiên – Huế: Xây dựng 9 mô hình điểm bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên đầm phá Tam Giang – Cầu Hai

Hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai (Thừa Thiên – Huế) rộng hơn 22.000 ha, giàu tài nguyên động, thực vật, được đánh giá là phong phú nhất ở khu vực Đông Nam Á. Hiện tại đây có tới 230 loài cá, 63 loài động vật đáy, 43 loài rong, 70 loại chim, 15 loại cò biển, 171 loài phù du thực vật, 37 loại phù du động vật.

Hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai (Thừa Thiên – Huế) rộng hơn 22.000 ha, giàu tài nguyên động, thực vật, được đánh giá là phong phú nhất ở khu vực Đông Nam Á. Hiện tại đây có tới 230 loài cá, 63 loài động vật đáy, 43 loài rong, 70 loại chim, 15 loại cò biển, 171 loài phù du thực vật, 37 loại phù du động vật. Trong đó có 30 loại cá có giá trị kinh tế, chiếm 70% lượng khai thác hàng năm; có 34 loài chim di cư và 36 loại chim bản địa; chim nước thì tập trung ở các vùng cửa sông Ô Lâu, Đại Giang.

Tỉnh Thừa Thiên – Huế đang thực hiện cấp quyền khai thác mặt nước cho ngư dân nhằm tăng cường việc quản lý khai thác thủy sản đầm phá. Theo đó, từ năm 2011 trở đi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên – Huế triển khai xây dựng 9 mô hình điểm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các xã: Quảng Lợi (huyện Quảng Ðiền), xã Phú Diên và Vinh Phú (huyện Phú Vang), xã Hương Phong (huyện Hương Trà)… với tổng diện tích hơn 500 ha. Ðây là khu bảo vệ thủy sản dựa vào cộng đồng, làm cơ sở mở rộng phát triển mạng lưới các khu bảo vệ thủy sản dựa vào cộng đồng trên toàn đầm phá, vùng nước nội địa Tam Giang – Cầu Hai và thực hiện tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và tạo các bãi giống, bãi đẻ, nguồn lợi thủy sản ở vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai. Hiện có 4 khu bảo vệ thủy sản với tổng diện tích hơn 200 ha đã được hình thành và giao cho cộng đồng ngư dân quản lý như: Cồn Chìm, xã Vinh Phú; Doi Chỏi xã Phú Diên (huyện Phú Vang), khu bảo vệ Cồn Cát, xã Điền Hải (huyện Quảng Điền) và khu bảo vệ thủy sản Đập Tây – Chùa Ma, xã Vinh Giang (huyện Phú Lộc). Việc thành lập các khu bảo vệ thủy sản quy mô nhỏ và giao cho cộng đồng ngư dân tự quản chính là giải pháp cần thiết. Thông qua mô hình này, Nhà nước có thể đạt được mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học và người dân vẫn được hưởng lợi từ các khu bảo vệ.

Bên cạnh đó, tỉnh Thừa Thiên – Huế đang thực hiện nhiều biện pháp khắc phục tình trạng đánh bắt theo lối tự nhiên, không đi đôi với bảo vệ môi trường; ngăn chặn lối đánh bắt theo kiểu hủy diệt như dùng xung điện, giã cào, đặt lừ, nò sáo…làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản trên đầm phá. Trong 3 năm trở lại đây, nhờ tích cực vận động, lượng nò sáo trên toàn vùng đầm phá giảm xuống 45% so với ban đầu. Từ chỗ bố trí chằng chịt, nay các trộ nò, sáo được sắp xếp về số lượng, kích cỡ, mật độ, bảo đảm đánh bắt được thủy sản mà vẫn đáp ứng các yêu cầu về giao thông thủy nội địa và tạo luồng lạch cho các loài thủy, hải sản di cư trong mùa sinh sản.

Nhiều mô hình quản lý nguồn lợi thủy sản trên đầm phá Tam Giang – Cầu Hai cũng đang được hình thành. Đáng chú ý, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thành lập được 57 chi hội nghề cá với 4.500 hội viên. Hoạt động của các chi hội bước đầu đã góp phần quan trọng trong việc quản lý chặt chẽ nghề cá với mục tiêu là phát triển bền vững để bảo vệ tài nguyên nguồn lợi thủy sản trên đầm phá Tam Giang – Cầu Hai…/.

Quốc Việt

http://thuyhaisan.net : Sưu tầm

Bình luận tại đây