Tin tức thủy sản

Thủ tục XNK nguyên liệu thủy sản vẫn còn phức tạp

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) vừa cho biết, Bộ Tài chính đã đồng ý về một số kiến nghị của đơn vị này trong vấn đề giải quyết những vướng mắc về thủ tục xuất nhập khẩu nguyên liệu thủy sản.

 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) vừa cho biết, Bộ Tài chính đã đồng ý về một số kiến nghị của đơn vị này trong vấn đề giải quyết những vướng mắc về thủ tục xuất nhập khẩu nguyên liệu thủy sản.

Cụ thể, đối với các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu khai báo sai về số lượng hàng hóa trên tờ khai so với thực tế và trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, Bộ Tài chính đã đồng ý cho phép được khai bổ sung nếu đáp ứng được các điều kiện về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Đối với trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu một lô nguyên liệu từ nước ngoài về để sản xuất chế biến, sau đó bán lại cho phía nước ngoài, việc thỏa thuận thanh toán giữa hai bên sẽ được thực hiện theo phương pháp bù trừ giữa giá trị hàng xuất khẩu và trị giá hàng hóa của phía nước ngoài

Tuy nhiên, để bù trừ hết trị giá hàng hóa của lô nguyên liệu nhập từ nước ngoài, doanh nghiệp cần phải xuất đến 5 chuyến hàng xuất khẩu. Nếu chỉ mới xuất đến chuyến thứ 4 (thuyhaisan.net) mà cần phải làm hồ sơ xin không thu thuế hoặc hoàn thuế thì số tiền chênh lệch mà doanh nghiệp còn nợ phía nước ngoài phải được thực hiện thanh toán qua ngân hàng.

Vasep cho rằng, điều này buộc doanh nghiệp phải mua ngoại tệ để thanh toán cho khách hàng mà không được phép cấn trừ cho những lô hàng tiếp theo. Việc này cũng gây mất cân đối ngoại tệ cho doanh nghiệp. Do đó, Vasep kiến nghị cho phép doanh nghiệp còn nợ tiền khách hàng nước ngoài thì khoản tiền nợ đó được phép cấn trừ cho những lô hàng tiếp theo để doanh nghiệp chủ động được nguồn vốn, không phải mua ngoại tệ trả cho khách hàng.

Để giải quyết khó khăn này, Bộ Tài chính đã đồng ý với kiến nghị của Vasep về việc cho phép doanh nghiệp thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế sau đối với nguyên liệu nhập khẩu cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu đã được bù trừ từ phía nước ngoài. Số tiền chênh lệch còn lại mà doanh nghiệp còn nợ tiền khách hàng nước ngoài thì khoản nợ đó được phép cấn trừ cho các lô hàng tiếp theo.

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây