Phòng trừ dịch bệnh thủy sản | dịch bệnh thủy sản

Thử nghiệm vacxin phòng bệnh gan thận mủ cho cá tra

Từ các kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về tính an toàn và tính hiệu quả của vacxin ALPHAJECT® Panga 1, Cục Thú y đã đồng ý để Công ty PHARMAQ AS và Bayer Vietnam phối hợp với Đại học Cần Thơ triển khai thử nghiệm sử dụng vacxin cho cá nuôi trong ao thương phẩm để đánh giá tác dụng thực địa của vacxin ALPHAJECT® Panga 1 phòng bệnh gan thận mủ trên cá tra nuôi.

Từ các kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về tính an toàn và tính hiệu quả của vacxin ALPHAJECT® Panga 1, Cục Thú y đã đồng ý để Công ty PHARMAQ AS và Bayer Vietnam phối hợp với Đại học Cần Thơ triển khai thử nghiệm sử dụng vacxin cho cá nuôi trong ao thương phẩm để đánh giá tác dụng thực địa của vacxin ALPHAJECT® Panga 1 phòng bệnh gan thận mủ trên cá tra nuôi.

Thí nghiệm được thực hiện trên 3 ao ở 3 tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Bến Tre, với tổng số 360.991 cá giống, liều tiêm 0,05 ml vacxin ALPHAJECT®Panga 1/cá và 358.636 cá đối chứng. Cá có trọng lượng 28-58g, sau khi tiêm bố trí nuôi hai nhóm cá riêng rẽ trong cùng 1 ao nuôi và theo dõi liên tục 170 ngày.

Ghi chép hằng ngày các chỉ tiêu môi trường, tỷ lệ cá chết và các biểu hiện bất thường của cá. Kết quả thí nghiệm cho phép kết luận vacxin ALPHAJECT® Panga 1 là an toàn và tiêm vacxin không gây ảnh hưởng đến sinh trưởng của cá tra trong ao nuôi thương phẩm.

Vacxin ALPHAJECT®Panga 1 tiêm vào xoang bụng cá tra đã kích thích hình thành miễn dịch đặc hiệu chống lại vi khuẩn E.ictaluri.

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây