Tin tức thủy sản

Tháo gỡ thủ tục hải quan, thuế khi nhập nguyên liệu thủy sản

Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đồng ý tháo gỡ một số vướng mắc về thủ tục hải quan và thuế khi nhập nguyên liệu thủy sản phục vụ xuất khẩu.

Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đồng ý tháo gỡ một số vướng mắc về thủ tục hải quan và thuế khi nhập nguyên liệu thủy sản phục vụ xuất khẩu.

Theo Công văn số 10612 của Bộ Tài chính, đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra hải quan khai báo sai về số lượng hàng hóa sẽ được khai bổ sung về số lượng.

Tháo gỡ thủ tục hải quan, thuế khi nhập nguyên liệu thủy sản

Bộ cũng cho phép kiểm tra trước, hoàn thuế sau đối với số nguyên liệu nhập dùng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu đã được bù trừ với phía đối tác nước ngoài. Số tiền doanh nghiệp còn nợ khách hàng nước ngoài thì khoản nợ đó được phép cấn trừ cho các lô hàng tiếp theo.

Trước đó, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt nam (Vasep) cho biết, hiện có tình trạng các lô hàng thủy sản thuộc diện miễn kiểm tra khi làm xong thủ tục hải quan mới phát hiện tình trạng thừa hoặc thiếu số lượng. Theo quy định cũ, hàng thuộc diện miễn kiểm tra hải quan không được sửa chữa hoặc bổ sung tờ khai. Điều này khiến số tiền thanh toán qua ngân hàng cũng như số lượng xuất, nhập khẩu ghi trên sổ sách kế toán và phiếu xuất nhập kho không đúng như trên tờ khai hải quan.

Sự sai khác này làm hồ sơ của doanh nghiệp bị ách lại khi nộp giấy tờ để làm thủ tục xét không thu thuế hoặc hoàn thuế. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ không được xét thu thuế và hoàn thuế, thậm chí còn bị phạt.

Khi doanh nghiệp thủy sản nhập khẩu một lô nguyên liệu từ nước ngoài về sản xuất, chế biến, sau đó bán lại cho phía nước ngoài, việc thanh toán giữa hai bên thường được thỏa thuận theo phương pháp bù trừ giữa giá trị hàng xuất khẩu và trị giá hàng hóa nguyên liệu của phía nước ngoài.

Để bù trừ hết trị giá hàng của một lô nguyên liệu nhập từ nước ngoài, nhiều khi doanh nghiệp phải xuất đến 5 chuyến hàng. Tuy nhiên, khi mới xuất khẩu đến chuyến thứ 3, mà muốn có đủ giấy tờ hợp lệ cho hồ sơ xin không thu thuế hoặc hoàn thuế, doanh nghiệp phải mua ngoại tệ để thanh toán số tiền nợ còn lại cho đối tác, chứ không được phép cấn trừ nợ cho những lô hàng tiếp theo. Điều này gây mất cân đối ngoại tệ cho doanh nghiệp.

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây