Nguồn giống thủy sản

Thanh Hóa sẽ tiến hành thả gần 8 tấn cá giống

Chi cục KT & BVNLTS Thanh Hóa cho biết sẽ tiến hành thả gần 8 tấn cá giống các loại xuống các hồ chứa nước lớn trong tỉnh như hồ Yên Mỹ, Bến En, Kim Giao, Bến Quân… nhằm bổ sung, tái tạo và phát triển NLTS năm 2011.

Chi cục KT & BVNLTS Thanh Hóa cho biết sẽ tiến hành thả gần 8 tấn cá giống các loại xuống các hồ chứa nước lớn trong tỉnh như hồ Yên Mỹ, Bến En, Kim Giao, Bến Quân… nhằm bổ sung, tái tạo và phát triển NLTS năm 2011.

Thanh Hóa sẽ tiến hành thả gần 8 tấn cá giống

Lượng cá giống thả xuống các hồ năm nay nhiều hơn hẳn các năm trước và chủng loại cá giống cũng phong phú hơn, gồm nhiều loài có giá trị thương phẩm như trắm cỏ, trôi Ấn Độ, chép, mè trắng, mè hoa…

Nguồn cá giống được các công ty giống thủy sản trong tỉnh cung ứng, đạt tiêu chuẩn theo quy định, quá trình vận chuyển đảm bảo cá khỏe mạnh và tỷ lệ sống cao. Việc thả cá tạo nguồn lợi đã trở thành hoạt động truyền thống của ngành thủy sản Thanh Hóa nhằm bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững.

Thông qua việc thả cá xuống các hồ chứa nước lớn trong tỉnh, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa góp phần giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc phục hồi, tái tạo và phát triển nguồn lợi và môi trường thủy sản.

Sau khi thả cá, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa còn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân không sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản nhằm đẩy mạnh phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng.

TTXVN

http://thuyhaisan.net : Sưu tầm

Bình luận tại đây