Tin tức thủy sản

Thanh Hóa: Hiệu quả từ mô hình nuôi tôm theo quy trình Vietgap

Vụ nuôi tôm xuân hè 2011 Trung tâm khuyến nông Thanh Hoá đã triển khai xây dựng mô hình nuôi tôm chân trắng theo quy trình Vietgap với quy mô 0,5 ha, mật độ thả 120 con/m2, tại hộ anh Đồng xã Thanh Thuỷ, huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa. Năng suất sản lượng dự kiến là 9 tấn/ha. Đây là mô hình nuôi tôm ít phải thay nước, sử dụng chế phẩm sinh học thay cho các loại hoá chất trong suốt quá trình nuôi và thực hiện các công đoạn kỹ thuật theo như quy trình Vietgap.

Vụ nuôi tôm xuân hè 2011 Trung tâm khuyến nông Thanh Hoá đã triển khai xây dựng mô hình nuôi tôm chân trắng theo quy trình Vietgap với quy mô 0,5 ha, mật độ thả 120 con/m2, tại hộ anh Đồng xã Thanh Thuỷ, huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa. Năng suất sản lượng dự kiến là 9 tấn/ha. Đây là mô hình nuôi tôm ít phải thay nước, sử dụng chế phẩm sinh học thay cho các loại hoá chất trong suốt quá trình nuôi và thực hiện các công đoạn kỹ thuật theo như quy trình Vietgap.

Thanh Hóa: Hiệu quả từ mô hình nuôi tôm theo quy trình Vietgap

Đến nay, qua tổng kết mô hình cho thấy, với quy trình kỹ thuật mà Trung tâm khuyến nông xây dựng, tôm hoàn toàn sạch bệnh, tỷ lệ sống cao, nhanh lớn và đồng đều về kích cỡ, tôm thương phẩm khi được lấy mẫu phân tích đều đảm bảo đủ các điều kiện tiêu chuẩn xuất khẩu. Mô hình đã đạt và vượt năng suất đề ra với năng suất đạt từ 12 – 14 tấn/ha.

Từ thành công của mô hình, dự kiến trong vụ nuôi tới nhiều hộ dân sẽ nuôi tôm áp dụng theo quy trình viêtgap thay thế cho cách làm truyền thống sử dụng hoá chất, nuôi mật độ dày, thiếu tính bền vững trước đây.

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây