Tin tức thủy sản

Thanh Hóa : Giá trị khai thác và nuôi trồng thủy sản tháng 7 đạt hơn 91 tỷ đồng

Trong tháng 7 năm 2011, toàn tỉnh đã khai thác và nuôi trồng khoảng 9.600 tấn thủy sản các loại, tăng 4,72% so với cùng kỳ năm 2010. Riêng sản lượng thủy sản khai thác đạt khoảng 6.775 tấn, tăng 5,94% cùng kỳ.

Trong tháng 7 năm 2011, toàn tỉnh đã khai thác và nuôi trồng khoảng 9.600 tấn thủy sản các loại, tăng 4,72% so với cùng kỳ năm 2010. Riêng sản lượng thủy sản khai thác đạt khoảng 6.775 tấn, tăng 5,94% cùng kỳ.

Trong những tháng qua, thời tiết khá thuận lợi nên ngư dân khai thác tại các ngư trường trọng điểm được nhiều loại cá có giá trị cao, trong đó, nhiều nhất là cá nục, cá thu, cá ngừ và một số lượng lớn các loại cá đáy như: cá lưỡng, cá mối, cá phèn, cá chẽn vôi… Cùng với khai thác, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tiến hành thả 7,7 tấn cá giống xuống các hồ lớn của tỉnh để tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn.

Trong nuôi trồng, toàn tỉnh đã thu hoạch được hơn 2.800 tấn cá, tôm, ngao, cua các loại, tăng 1,93% so với cùng kỳ. Riêng các đồng nuôi nước ngọt, các hộ nuôi đã tiến hành thu tỉa các đối tượng nuôi thương phẩm, thả bù giống cỡ lớn vào ao nuôi, sản lượng đã thu hoạch đạt khoảng 1.710 tấn. Trong nuôi trồng nước mặn, sản lượng thu hoạch chủ yếu là ngao với sản lượng hơn 1.000 tấn. Một số loài cá nuôi lồng có giá trị cao khác như: cá mú, cá hồng, cá vược, cá giò khoảng 5 tấn.

Theo tính toán của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng giá trị sản lượng thủy sản nói trên đạt 91,1 tỷ đồng.

Linh Trường

http://thuyhaisan.net : Sưu tầm

Bình luận tại đây