Tin tức thủy sản

Thái Bình: Nhiều loại thủy sản nguy cơ tuyệt chủng

Theo Chi cục Bảo vệ và Phát triển thủy sản Thái Bình, hiện nay, hầu hết nguồn lợi thủy sản các vùng nước ngọt, nước mặn và nước lợ trong tỉnh đều có những biến động và suy giảm theo hướng bất lợi cho việc phát triển bền vững nghề cá.

Theo Chi cục Bảo vệ và Phát triển thủy sản Thái Bình, hiện nay, hầu hết nguồn lợi thủy sản các vùng nước ngọt, nước mặn và nước lợ trong tỉnh đều có những biến động và suy giảm theo hướng bất lợi cho việc phát triển bền vững nghề cá.

Thái Bình: Nhiều loại thủy sản nguy cơ tuyệt chủng

Nhiều năm qua, nghề khai thác đánh bắt thủy sản trong tỉnh với sản lượng hải sản khai thác hàng năm đạt khoảng 40.000 tấn, gấp 10 lần so với khai thác thủy sản nước ngọt. Tuy nhiên, hiện nay, tại những vùng ven bờ, thủy sản bị tận diệt và khai thác quá mức, làm cho nguồn lợi thủy sản có nguy cơ bị cạn kiệt. Số lượng giống, loài thủy sản có giá trị kinh tế cao đang bị đe doạ và có nguy cơ tuyệt chủng ngày một tăng.

Theo vào đó, số lượng tàu thuyền đánh bắt ngày một nhiều, tập trung khai thác quá mức với cường lực lớn ở gần bờ, khai thác trong vùng cấm; sử dụng công cụ lưới mắt nhỏ, xung điện và các loại đăng đó để khai thác vào mùa sính ản, khai thác cả các loại còn quá nhỏ đã dẫn đến nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi thủy sản trong tỉnh. Phương tiện đánh bắt thủy sản của tỉnh chủ yếu là tàu nhỏ, đánh bắt ven bờ càng làm suy giảm và tăng nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi thủy sản ven bờ.

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây