Xuất khẩu thủy sản

Tây Ninh xuất khẩu được hơn 690 tấn hạt điều nhân

Trong tháng 7. 2011, Tây Ninh xuất khẩu được hơn 690 tấn hạt điều nhân với giá trị khoảng hơn 4,5 triệu USD. Lũy kế trong 7 tháng qua, Tây Ninh xuất khẩu được gần 4.000 tấn hạt điều nhân- đạt giá trị xuất khẩu là 28,2 triệu USD- tăng gần 20% so với cùng kỳ.

Trong tháng 7. 2011, Tây Ninh xuất khẩu được hơn 690 tấn hạt điều nhân với giá trị khoảng hơn 4,5 triệu USD. Lũy kế trong 7 tháng qua, Tây Ninh xuất khẩu được gần 4.000 tấn hạt điều nhân- đạt giá trị xuất khẩu là 28,2 triệu USD- tăng gần 20% so với cùng kỳ.

Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản tăng

* Năm 2011, tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản kế hoạch là 1.234 ha mặt nước. Đến cuối tháng 7.2011, toàn tỉnh đã thực hiện nuôi trồng được 895 ha mặt nước- đạt 72,5% kế hoạch và tăng so với cùng kỳ hơn 4%.

* Sau hơn 2 năm nỗ lực giải quyết tình trạng bao chiếm đất lâm nghiệp sử dụng sai mục đích theo Quyết định 875 của UBND tỉnh, đến nay huyện Tân Biên đã xử lý, thu hồi được 1.126 ha- đạt tỷ lệ đến 92,8% tổng diện tích phải xử lý. Đây là kết quả cao nhất tỉnh.

* Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ thực hiện trong tháng 7. 2011 đạt hơn 3.080 tỷ đồng- cao hơn đôi chút so với tháng trước. Tuy nhiên trong cả 7 tháng đầu năm thì con số này đạt đến 21.440 tỷ đồng- tăng gần 20% so với cùng kỳ.

 

http://thuyhaisan.net S.T

Bình luận tại đây