Phòng trừ dịch bệnh thủy sản | dịch bệnh thủy sản

Tập trung xử lý nước thải tại vùng nuôi tôm trên cát

(TTH) – Quyết định tạm ngừng nuôi tôm trên cát ở những ao nuôi chưa bảo đảm về điều kiện môi trường của UBND huyện Phong Điền đang được người dân và chính quyền các địa phương từng bước triển khai thực hiện. (TTH) – Quyết định tạm ngừng nuôi tôm trên cát ở những ao nuôi chưa bảo đảm về điều kiện môi trường của UBND huyện Phong Điền đang được người dân và chính quyền các địa phương từng bước triển khai thực hiện.

Ghi ở Phong Hải

Phong trào nuôi tôm trên cát ở xã Phong Hải bắt đầu từ năm 2002. Hai năm trở lại đây, tôm nuôi thường xuyên xảy ra dịch bệnh dẫn đến thua lỗ, nhiều hộ lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Không ít hộ nợ ngân hàng từ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do chưa có ao xử lý nước thải đảm bảo an toàn vệ sinh gây ô nhiễm môi trường vùng nuôi… Chính vì vậy, việc quyết định tạm ngừng nuôi tôm của UBND huyện Phong Điền để xử lý ô nhiễm môi trường được chính quyền và người dân đồng tình ủng hộ. Đến nay, tổng diện tích nuôi tôm trên địa bàn xã khoảng 60 ha, được chia làm 6 tiểu khu. Sau khi tổ chức kiểm tra, các tiểu khu 5-1, 5-2, 5-3 và 5-6 có 59 nhóm hộ nuôi với 129 ao hồ đều chưa có ao xử lý nước thải. Tiểu khu 5-4 của Công ty Đông Phương có 10 ao nuôi đã có 1 ao xử lý nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường. Riêng tiểu khu 5-5 với diện tích quy hoạch 7,5 ha, đến nay đang tiến hành xây dựng ao nuôi và ao xử lý nước thải.

Ông Nguyễn Viết Từ, Chủ tịch UBND xã Phong Hải cho biết, ngay sau khi có quyết định của UBND huyện Phong Điền, chính quyền địa phương và nhân dân xã Phong Hải tạm ngừng nuôi, đồng thời tổ chức nhiều cuộc họp bàn các giải pháp quy hoạch, đầu tư xây dựng ao hồ xử lý nước thải theo quy định. Theo phương án, tại tiểu khu 5-1 và 5-2 có 32 ao nuôi, xã yêu cầu các hộ nuôi đang tiến hành xây dựng 4 ao xử lý nước thải. Tại tiểu khu 5-3 gồm 93 hồ nuôi tôm, xã tổ chức họp dân và thống nhất chuyển 12 hồ nuôi sang làm hồ xử lý nước thải. Đối với các tiểu khu 5-4, 5-5, 5-6, chính quyền địa phương triển khai quy hoạch ao xử lý, đồng thời đầu tư xây dựng đường ống fi500 để dẫn nước vào hồ nuôi và xử lý nước thải… Ông Nguyễn Viết Từ cho biết, đối với những tiểu khu có ao xử lý nước thải và quy hoạch ao nuôi hợp lý xã cho phép đưa vào sản xuất. Những tiểu khu đang thực hiện quy hoạch và chưa hoàn thành việc xây dựng ao xử lý nước thải và chưa có các điều kiện đảm bảo môi trường vẫn tiếp tục cấm nuôi.

Kiểm tra hồ xử lý nước thải của ông Lê Đức Thê ở xã Điền Hương

Huyện hỗ trợ xây dựng hồ xử lý nước thải

Mặc dù trong điều kiện khó khăn về kinh phí, nhưng hầu hết người dân nuôi tôm ở Phong Hải đều chấp hành tốt quy định việc đầu tư xây dựng ao hồ xử lý nước thải. Đối với các tiểu khu chưa có ao hồ xử lý nước thải, trước mắt người dân tự đóng góp kinh phí để xây dựng, bình quân mỗi ha ao xử lý khoảng 300 triệu đồng. Đối với các nhóm hộ có diện tích ao nuôi chuyển sang ao xử lý nước thải được UBND xã tạo điều kiện để được cấp lại diện tích đất tương đương tại tiểu khu 5-5 và 5-6 để xây dựng ao nuôi. Đối với kinh phí xây dựng đường ống dẫn nước do các hộ nuôi tự thoả thuận và đóng góp kinh phí đầu tư… Theo ông Nguyễn Viết Từ, những cơ chế, chính sách thỏa đáng đã tạo sự đồng thuận và được nhân dân đồng tình ủng hộ nên việc tổ chức quy hoạch ao nuôi và xây dựng ao xử lý nước thải ở địa phương diễn ra thuận lợi.

Ông Nguyễn Văn Cho, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, việc tạm thời ngừng nuôi tôm là quyết định quan trọng để các địa phương tổ chức rà soát, quy hoạch lại vùng nuôi, ao nuôi hợp lý; đặc biệt là việc xây dựng ao xử lý nước thải đảm bảo yêu cầu nhằm hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường vùng nuôi. Sau khi có quyết định cấm nuôi, hầu hết các xã chấp hành tốt quy định của huyện. Các địa phương cũng đã xây dựng phương án quy hoạch ao nuôi, vùng nuôi, xây dựng ao xử lý. Các địa phương đang hướng dẫn người dân tập trung xây dựng ao xử lý nước thải. UBND huyện sẽ cho phép các hộ tiếp tục thả nuôi khi xây dựng hoàn thành ao xử lý nước thải. UBND huyện cũng chỉ đạo tổ quản lý nuôi tôm huyện, thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm.

Theo quy hoạch đến năm 2020 trên địa bàn huyện có trên 900 ha nuôi tôm trên cát, đến nay đã đưa vào nuôi khoảng 450 ha; trong đó có khoảng 140 ha nằm trong diện cấm nuôi. Mới đây, UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý đầu tư xây dựng hệ thống đường ống cấp thoát nước phục vụ nuôi tôm trên cát với tổng kinh phí 9,38 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành việc xây dựng đường ống dẫn nước sẽ góp phần quan trọng trong việc xử lý môi trường vùng nuôi tôm…

Theo ông Nguyễn Văn Cho, UBND huyện cũng có chính sách hỗ trợ đối với các hộ, nhóm hộ nuôi tôm trong việc đầu tư xây dựng ao xử lý nước thải. Theo quy định, bình quân 10 ha ao nuôi phải có 1 ha ao hồ xử lý nước thải với kinh phí đầu tư xây dựng khoảng 300 triệu đồng, trong đó được huyện hỗ trợ 30%. Cùng với việc xây dựng ao xử lý, UBND huyện yêu cầu các địa phương, tổ quản lý kiểm tra chặt chẽ tôm nuôi trước khi thả. Theo quy định, tôm trước khi thả phải có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y và phải có hoá chất dự phòng tại chỗ nhằm kịp thời xử lý khi có dịch bệnh. Khi có dịch phải xử lý nước qua ao lắng mới được thải ra ngoài nhằm tránh ô nhiễm môi trường, lây lan sang các hồ nuôi khác… Sau khi thả nuôi, huyện giao trách nhiệm cho các xã, tổ quản lý theo dõi và lấy mẩu nước để kiểm tra lại nhằm đảm bảo an toàn cho tôm nuôi. Đối với những hộ vi phạm quy định sẽ bị xử phạt nghiêm và cấm không cho nuôi. Những hộ tuân thủ các quy định nếu tôm nuôi xảy ra dịch bệnh sẽ được hỗ trợ theo chính sách của Nhà nước.

Bài, ảnh: Hoàng Triều

thuyhaisan.net

Bình luận tại đây