Phóng sự thủy sản

Tăng cường nguồn lực phòng, chống lụt bão

Những tháng đầu năm, Ban chỉ huy Phòng Chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã thành lập đội ngũ tập huấn viên nòng cốt với 709 người cấp xã và 68 người cấp huyện.

Những tháng đầu năm, Ban chỉ huy Phòng Chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã thành lập đội ngũ tập huấn viên nòng cốt với 709 người cấp xã và 68 người cấp huyện.

 

Đánh bắt cá trên đồng lũ, trên sông cần mang theo can nhựa

để cứu hộ khi gặp tại nạn chìm xuồng

Bên cạnh đó, thực hiện các dự án tổng hợp các bài học về phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai tại Đồng Tháp do tổ chức Oxfam tại trợ; Dự án tạo khả năng phòng ngừa và ứng phó thiên tai cho cộng đồng do tổ chức Care tại trợ; Dự án tăng cường quản lý lũ khẩn cấp do ADPC thực hiện bàn giao các bộ tài liệu hướng dẫn đào tạo, tập huấn về phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai.

TN

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây