Giúp ngư dân vượt khó

Năm 2012 là năm đầy khó khăn đối với nghề nuôi trồng, khai thác thủy sản, dịch bệnh xảy ra trên diện rộng khiến tôm nuôi bị chết hàng loạt, nguồn lợi

Read More