Tin tức thủy sản

SÓC TRĂNG:Khôi phục diện tích nuôi tôm sú bị thiệt hại chậm

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng, tiến độ thả nuôi khắc phục diện tích tôm sú bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh đang rất chậm. Đến nay, trong số 20.743ha tôm bị thiệt hại chỉ mới có gần 3.000ha được thả nuôi khắc phục.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng, tiến độ thả nuôi khắc phục diện tích tôm sú bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh đang rất chậm. Đến nay, trong số 20.743ha tôm bị thiệt hại chỉ mới có gần 3.000ha được thả nuôi khắc phục. Trong đó, Mỹ Xuyên là địa bàn có diện tích thả lại lớn nhất với hơn 1.715ha, kế đến là Vĩnh Châu với 1.110ha, Trần Đề 95ha, Cù Lao Dung 20ha, Mỹ Tú khoảng 15ha và Thạnh Trị 4ha.

Với tiến độ thả nuôi trên, diện tích nuôi tôm năm nay sẽ rất khó đạt chỉ tiêu kế hoạch vì lịch thời vụ theo khuyến cáo còn lại là rất ngắn. Nguyên nhân làm chậm tiến độ thả lại một phần do người nuôi tôm thiếu vốn, một số khác còn lo ngại dịch bệnh và điều kiện thời tiết không thuận lợi và có cả nguyên nhân do giá giống tăng cao, nhất là giống tôm thẻ chân trắng.

X.T

http://thuyhaisan.net : Sưu tầm

Bình luận tại đây