Phóng sự thủy sản

Sẽ lập khoảng 300 tổ tàu liên kết khai thác trên biển

Sở NN-PTNT cho biết, đến cuối năm nay, Sở phối hợp với các địa phương, chủ tàu đánh bắt xa bờ thành lập khoảng 300 tổ, đội tàu đánh cá đoàn kết khai thác trên biển, nhằm hỗ trợ nhau khi bị thiên tai, rủi ro trên biển, cũng như liên kết phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Tất cả đội tàu đánh cá tập trung sẽ được lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh của dự án Movimar, tăng cường khả năng quản lý, theo dõi các hoạt động trên từng ngư trường.

Sở NN-PTNT cho biết, đến cuối năm nay, Sở phối hợp với các địa phương, chủ tàu đánh bắt xa bờ thành lập khoảng 300 tổ, đội tàu đánh cá đoàn kết khai thác trên biển, nhằm hỗ trợ nhau khi bị thiên tai, rủi ro trên biển, cũng như liên kết phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Tất cả đội tàu đánh cá tập trung sẽ được lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh của dự án Movimar, tăng cường khả năng quản lý, theo dõi các hoạt động trên từng ngư trường.

 

Hiện cả tỉnh đã lập được 25 tổ đoàn kết khai thác hải sản, với hơn 130 tàu cá của 2 huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ và TP Quy Nhơn. Mô hình này giúp chủ phương tiện hỗ trợ nhau trong việc tìm kiếm ngư trường; khai thác thủy sản một cách có hiệu quả, nhất là liên kết trong khâu vận chuyển tiêu thụ sản phẩm.

Trường Sơn

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây