Tin tức thủy sản

Sẽ có 131 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá vào năm 2020

(vasep) Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã ký QĐ 1349/QĐ-TTg ngày 9/8/2011, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030..

(vasep) Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã ký QĐ 1349/QĐ-TTg ngày 9/8/2011, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030..

Theo Quy hoạch được điều chỉnh, đến năm 2020 cả nước sẽ có 131 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, với năng lực đáp ứng neo đậu cho 84.200 tàu cá, trong đó: tuyến bờ có 115 khu neo đậu cho 75.650 tàu cá (có 12 khu neo đậu cấp vùng và 103 khu neo đậu cấp tỉnh); tuyến đảo có 16 khu neo đậu cho 8.550 tàu cá (có 5 khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng và 11 khu neo đậu cấp tỉnh). Quy hoạch theo vùng biển: vùng biển vịnh Bắc Bộ có 35 khu neo đậu (có 32 khu neo đậu ven bờ và 3 khu neo đậu ở các đảo Cô Tô – Thanh Lân, Cát Bà và Bạch Long Vỹ); vùng biển miền Trung có 57 khu neo đậu (có 52 khu neo đậu ven bờ và 5 khu neo đậu ở các đảo Cồn Cò, Cù lao Chàm, Lý Sơn, Đá Tây và Phú Quý); vùng biển Đông Nam Bộ có 23 khu neo đậu (có 21 khu neo đậu ven bờ và 2 khu neo đậu ở các đảo Côn Đảo và Hòn Khoai); vùng biển Tây Nam Bộ có 16 khu neo đậu (có 9 khu neo đậu ven bờ, 2 khu neo đậu ở các đảo Nam Du, Hòn Tre và 5 khu neo đậu ở đảo Phú Quốc là An Thới, Mũi Gành Dầu, vũng Trâu Nằm, cửa Dương Đông, Cầu Sâu).

Khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng phải gần ngư trường trọng điểm, tập trung tàu cá của nhiều tỉnh, vùng biển có tần suất bão cao, có điều kiện tự nhiên thuận lợi, đảm bảo an toàn cho tàu cá neo đậu tránh trú bão, có khả năng neo đậu được khoảng 800 – 1.000 tàu cá các loại (kể cả loại tàu có công suất lớn đến 1.000 CV và tàu cá nước ngoài); khu neo đậu tránh trú bão cấp tỉnh, thành phố đáp ứng đủ các điều kiện như gần ngư trường truyền thống của địa phương, đáp ứng thời gian di chuyển nhanh nhất cho tàu cá vào tránh trú bão, có điều kiện tự nhiên thuận lợi, đảm bảo an toàn cho tàu cá neo đậu tránh trú bão, đáp ứng cho các loại tàu cá của địa phương và các địa phương khác neo đậu tránh trú bão.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020 là 11.230 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2010 – 2015 là 6.393 tỷ đồng để ưu tiên hoàn thành 17 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cấp vùng và cấp tỉnh đang đầu tư xây dựng dở dang, giai đoạn 2016 – 2020 là 4.837 tỷ đồng để đầu tư các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá còn lại theo quy hoạch.

Định hướng đến năm 2030, dự kiến năng lực đáp ứng chỗ neo đậu tránh trú bão của các khu neo đậu ổn định như quy hoạch năm 2020, hình thành hệ thống các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại với những công trình hỗ trợ neo đậu tàu, công trình cập tàu, công trình dịch vụ hậu cần gắn với khu neo đậu tàu; hệ thống thông tin liên lạc tại các khu neo đậu được tự động hóa, tin học hóa nhằm đạt trình độ hiện đại ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực. Hầu hết các công trình khu neo đậu tránh trú bão có kết hợp với cảng cá sẽ là những trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá đồng bộ. Những khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá gắn với cảng cá loại I sẽ là những trung tâm công nghiệp nghề cá.

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây