Tin tức thủy sản

Sản lượng thủy sản tháng 8 ước tăng 4,6%

Tính chung 8 tháng năm 2011, sản lượng thủy sản ước đạt 3,5 triệu tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, sản lượng thuỷ sản tháng 8/2011 ước tính đạt 475 nghìn tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 349 nghìn tấn, tăng 4,5%; tôm 79 nghìn tấn, tăng 5,6%.

 

Tính chung 8 tháng năm 2011, sản lượng thủy sản ước đạt 3,5 triệu tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, sản lượng thuỷ sản tháng 8/2011 ước tính đạt 475 nghìn tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 349 nghìn tấn, tăng 4,5%; tôm 79 nghìn tấn, tăng 5,6%.

Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng tháng 8 ước tính đạt 281 nghìn tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 200 nghìn tấn, tăng 5,8%; tôm 69 nghìn tấn, tăng 6,2%.

Sản lượng thủy sản khai thác tháng 8 ước tính đạt 194 nghìn tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khai thác biển đạt 174 nghìn tấn, tăng 3,1%.

Tính chung tám tháng năm 2011, sản lượng thủy sản ước tính đạt 3,5 triệu tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước , bao gồm sản lượng nuôi trồng đạt 1,84 triệu tấn, tăng 5,2%; sản lượng khai thác đạt 1,6 triệu tấn, tăng 1,7%.

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây