Nguồn giống thủy sản

Sản lượng cá giống của Hải Dương tăng 57 triệu con

nuôi trồng thủy sản

nuôi trồng thủy sản

Theo Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT Hải Dương), tổng sản lượng cá giống năm nay ước đạt 2 tỷ 354 triệu con, tăng 57 triệu con so với năm trước

Một số giống cá có sản lượng cao như: trắm cỏ 450 triệu con, cá mè trắng 260 triệu con, cá trôi Mrigal 320 triệu con, trôi Rô hu 280 triệu con… Một số cơ sở sản xuất được lượng cá giống lớn như: Công ty CP Cá giống Ninh Giang, HTX Thủy sản Ha Xá (Cẩm Giàng, Hải Dương).

Theo Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT Hải Dương), tổng sản lượng cá giống năm nay ước đạt 2 tỷ 354 triệu con, tăng 57 triệu con so với năm trước.

Một số giống cá có sản lượng cao như: trắm cỏ 450 triệu con, cá mè trắng 260 triệu con, cá trôi Mrigal 320 triệu con, trôi Rô hu 280 triệu con… Một số cơ sở sản xuất được lượng cá giống lớn như: Công ty CP Cá giống Ninh Giang, HTX Thủy sản Ha Xá (Cẩm Giàng, Hải Dương).

 

nuôi trồng thủy sản

Sản lượng cá giống của Hải Dương tăng 57 triệu con

Sản lượng cá giống tăng là do chăn nuôi gia súc, gia cầm gặp nhiều khó khăn, người nông dân chuyển sang đầu tư nuôi thủy sản. Trình độ nuôi cá của nông dân nâng cao, có nơi nông dân thâm canh từ 3 – 3,5 vụ/năm…

Nguồn: Thủy hải sản

 

Bình luận tại đây