Tin tức thủy sản

Ra mắt HTX đánh bắt xa bờ và dịch vụ nghề cá đầu tiên ở Quảng Ngãi.

(QNĐT)- Sáng 18/8, Ban chỉ đạo thành lập thí điểm HTX nghề cá huyện Bình Sơn đã tổ chức lễ ra mắt Hợp tác xã đánh bắt xa bờ và dịch vụ nghề cá xã Bình Chánh. Đây là HTX đánh bắt xa bờ và dịch vụ nghề cá đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi được thành lập.

(QNĐT)- Sáng 18/8, Ban chỉ đạo thành lập thí điểm HTX nghề cá huyện Bình Sơn đã tổ chức lễ ra mắt Hợp tác xã đánh bắt xa bờ và dịch vụ nghề cá xã Bình Chánh. Đây là HTX đánh bắt xa bờ và dịch vụ nghề cá đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi được thành lập.

Sự ra đời của HTX đánh bắt xa bờ và dịch vụ nghề cá sẽ giúp các ngư dân yên tâm khi ra khơi xa.

Ngành nghề kinh doanh của HTX gồm cung cấp dịch vụ đầu vào cho xã viên phục vụ đánh bắt xa bờ như nhiên liệu, ngư lưới cụ và các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt đời sống của thuyền viên trên tàu; tư vấn dịch vụ công, hoạt động tín dụng nội bộ, khai thác hải sản xa bờ, đóng mới và cải hoán tàu thuyền, tiêu thụ và bao tiêu sản phẩm. Vốn của HTX được huy động từ xã viên, mỗi cổ đông là 20 triệu đồng.

Mục tiêu của HTX là trở thành một trong những HTX phát triển mạnh về đánh bắt xa bờ của khu vực và cả nước. Xã Bình Chánh hiện có 102 tàu cá, trong đó có 81 chiếc hành nghề câu mực khơi, mỗi năm đánh bắt trên 3.000 tấn hải sản. Theo kế hoạch, trong năm 2012 HTX này sẽ có có doanh thu 8,52 tỷ đồng.

Tin, ảnh: M.Toàn

http://thuyhaisan.net

 

Bình luận tại đây