Phương pháp nuôi trồng

Quy trình cấp giấy chứng nhận cho hoạt động nuôi trồng thủy sản

Việc cấp giấy chứng nhận nuôi trồng mới được thực hiện do những năm gần đây hoạt động nuôi trồng thủy sản vấp phải nhiều vấn đề mang tính toàn cầu. Những vấn đề này chủ yếu liên quan đến an toàn thực phẩm, an ninh sinh học, sự bền vững về môi trường và trách nhiệm với xã hội trong mối quan hệ với hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Việc cấp giấy chứng nhận nuôi trồng mới được thực hiện do những năm gần đây hoạt động nuôi trồng thủy sản vấp phải nhiều vấn đề mang tính toàn cầu. Những vấn đề này chủ yếu liên quan đến an toàn thực phẩm, an ninh sinh học, sự bền vững về môi trường và trách nhiệm với xã hội trong mối quan hệ với hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Lợi ích của giấy phép

Giấy phép giúp người nuôi và nhà chế biến thực hiện trách nhiệm và bảo đảm sự an toàn trong quá trình sản xuất, tính an toàn của sản phẩm cũng như thúc đẩy tính bền vững của sản xuất mà không làm suy thoái môi trường. Người mua sẽ tin tưởng hơn vào các sản phẩm đã được chứng nhận và được truy xuất nguồn gốc. Ngoài ra, trong tương lai gần, những người mua có thể thích các sản phẩm đã được chứng nhận hơn vì giấy chứng nhận có thể giảm các phí lưu giữ và các chi phí khác để bảo đảm với người tiêu dùng về độ an toàn của sản phẩm. Khi nhiều người mua các sản phẩm được chứng nhận hơn thì giá của chúng sẽ rẻ hơn và tất cả các bên tham gia mua bán đều được lợi.

Các loại quy trình cấp giấy phép

Ðã tồn tại nhiều hệ thống cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản (hữu cơ và không hữu cơ) đã được thực hiện hay mới chỉ là kế hoạch, như Quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm của Thái-lan (CoC) và quy trình Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (GAP) và chương trình “Ðóng dấu chất lượng” của Bangladesh. Cũng có nhiều loại giấy chứng nhận nuôi trồng thủy sản hữu cơ của các tổ chức khác nhau, trong đó có Naturland (tổ chức của Ðức) đã cấp giấy chứng nhận cho các trại nuôi tôm an toàn của Việt Nam và Indonesia. Liên minh nuôi trồng thủy sản toàn cầu cũng đang đẩy mạnh quy trình cấp giấy phép thông qua Quy trình “Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt nhất” (BAP) do Hội đồng Cấp giấy phép Nuôi trồng thủy sản (ACC) cấp. Hiện nay, BAP không chỉ áp dụng cho các trại nuôi tôm, các trại giống, các nhà máy chế biến mà còn áp dụng cho các loài khác nữa.

Giấy phép được biểu thị dưới dạng các nhãn hiệu, các biểu trưng để xác nhận sản phẩm hay quá trình sản xuất đã đạt yêu cầu.

Thủ tục cấp giấy phép và chi phí cấp giấy phép

Ðể được cấp giấy phép, những người tham gia phải hoàn thành các bước sau:

Ðiền đầy đủ các thông tin vào đơn đăng ký, đơn xin cấp giấy phép và các tiêu chuẩn hướng dẫn – Giấy phép yêu cầu cung cấp thông tin về địa chỉ liên lạc và các số liệu cơ bản. Trong đơn xin cấp giấy phép cần cung cấp thông tin về quy trình quản lý của trại nuôi liên quan đến các tiêu chuẩn do cơ quan cấp giấy phép quy định.

Nộp đơn đăng ký – kèm theo phí đăng ký giấy phép là 500 USD cho ACC.

Nộp đơn xin cấp giấy phép – phải mất một năm từ khi đăng ký đến khi nộp cấp giấy phép và hoàn thành công đoạn thanh tra.

Lựa chọn và liên lạc với người kiểm định – trong trang web của ACC có thông tin những người kiểm định chính thức. Những người kiểm định của ACC là những người làm việc độc lập, phí chứng nhận của họ gồm hai phần: mức phí tư vấn hằng ngày và chi phí thực tế. Phí tư vấn có thể dao động trong khoảng từ 400 USD đến 800 USD/ngày. Chi phí thực tế gồm chi phí đi lại, chi phí ăn ở và liên lạc. Ngay khi được chấp thuận, người kiểm định phải gửi hợp đồng cấp giấy phép, phác thảo kế hoạch thanh tra và tổng chi phí thực hiện cho các trại xin cấp giấy phép. Nếu chấp nhận, người xin cấp giấy phép phải ký vào các giấy tờ này và nộp bản sao và phí cho cơ quan cấp giấy phép.

Thanh tra tại cơ sở – trong quá trình thanh tra, người kiểm định em xét lại các ghi chép, theo dõi quá trình sản xuất và nguồn nhân lực. Các kết quả đánh giá được thông báo cho trại nuôi và cho ACC trong vòng 14 ngày. Ðể được cấp giấy phép, trại nuôi phải tuân thủ tất cả các yêu cầu thanh tra và phải đáp ứng được tối thiểu là 70% những yêu cầu này.

Trả phí tham gia chương trình cấp giấy phép: Các trại nuôi đạt tiêu chuẩn trả phí một lần dựa trên năng suất nuôi hằng năm. Các trại có sản lượng dưới 500 tấn sẽ chịu mức phí tối thiểu là 500 USD, các trại có năng suất cao hơn 500 tấn thì với mỗi tấn tăng thêm, trại nuôi phải trả thêm 1 USD, tuy nhiên mức phí tối đa là 600 USD.

Kiểm tra danh sách công ty trên trang web của ACC: Ngay khi một cơ sở được chấp nhận và các cơ sở này đã nộp đủ phí, thông tin về cơ sở sẽ được đưa vào danh sách những nhà sản xuất đã được cấp giấy phép trên trang web của ACC. Các cơ sở có thể sử dụng nhãn chứng nhận của “BAP” trên bao bì và trong quảng cáo.

Duy trì việc ghi chép và nhập số liệu truy xuất nguồn gốc: Các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận phải tiếp tục các ghi chép về chất lượng nước và việc sử dụng thuốc chữa bệnh. Những số liệu này sẽ tiếp tục là nguồn tài liệu bổ sung cho cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc trên trang web của ACC.

Chứng nhận lại: Cứ hai năm, các cơ sở phải được chứng nhận lại. Các chi phí cho việc chứng nhận lại gồm chi phí kiểm tra sổ sách để cấp lại giấy phép là 500 USD cho ACC, chi phí người kiểm định và chi phí thanh tra trong một ngày.

Hiện nay INFOFISH đang đào tạo những người chứng nhận cho quy trình “Thực hành nuôi tốt nhất” của ACC. Những người quan tâm đến quy trình cấp giấy phép này có thể liên lạc với INFOFISH để biết thêm chi tiết: Website:http://www.infofish.org.

Theo INFOFISH International, tháng 4-2005

http:// thuyhaisan.net :Sưu tầm

Bình luận tại đây