Kỹ thuật nuôi thủy sản

Qui hoạch phát triển nuôi cá nước lạnh: Điều chỉnh lộ trình để tăng tính hiệu quả

(LĐ online) – Chiều 7/9, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Sĩ Sơn đã chủ trì cuộc họp về Qui hoạch chi tiết phát triển nuôi cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010-2020. (LĐ online) – Chiều 7/9, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Sĩ Sơn đã chủ trì cuộc họp về Qui hoạch chi tiết phát triển nuôi cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010-2020.

Dự án qui hoạch phát triển nuôi cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010-2020 do Sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư và Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3 tư vấn.

Nuôi cá nước lạnh. Ảnh Văn Báu

Theo báo cáo, Qui hoạch đưa ra 2 phương án phát triển nuôi cá nước lạnh: phương án 1 được xây dựng theo nghị quyết 05 của tỉnh ủy Lâm Đồng, đến năm 2015, tổng sản lượng cá nước lạnh đến năm 2015 là 2.500 tấn. Theo phương án này, đến năm 2015, sản lượng cá tầm sẽ đạt 1.500 tấn ,cá hồi là 1000 tấn; đến năm 2020, sản lượng cá tầm đạt 2000 tấn và cá hồi đạt 1000 tấn.

Phương án 2 xác định, đến năm 2015, sản lượng cá nước lạnh là 1.500 tấn, trong đó gồm 900 tấn cá tầm, 600 tấn cá hồi; đến năm 2020, sản lượng cá nước lạnh sẽ là 3000 tấn, bao gồm 2000 tấn cá tầm và 1000 tấn cá hồi.

Phân vùng nuôi cá hồi thương phẩm được xác định ở các địa phương: Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông và Di Linh; nuôi cá tầm thương phẩm được xác định cụ thể tại các huyện: Lạc Dương, Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đơn Dương và thành phố Bảo Lộc.

Về phương án chế biến, tiêu thụ sản phẩm: khuyến khích các doanh nghiệp mở nhà hàng, kios lưu động, chế biến đông lạnh, fillet, hun khói, đóng hộp; tiêu thụ trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu.

Phát biểu cuộc họp, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh –Hoàng Sỹ Sơn đã đánh giá cao đề án qui hoạch, đồng thời yêu cầu đơn vị tư vấn cần nghiên cứu thêm các qui hoạch liên quan như: qui hoạch 3 loại rừng, qui hoạch thủy lợi, thủy điện, giao thông. Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh thống nhất với phương án 1, không điều chỉnh mục tiêu mà chỉ điều chỉnh lộ trình để tăng tính hiệu quả, trong qui hoạch phải hết sức quan tâm đến vấn đề nhân giống cá nước lạnh.

Tấn Sỹ

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây