Kỹ thuật nuôi thủy sản

Quảng Bình: Khánh thành trại giống tôm thẻ sạch bệnh

Tại xã Ngư Thủy Bắc (Lệ Thủy), Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam chi nhánh Quảng Bình đã tổ chức khánh thành trại giống Quảng Bình. Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam là một chi nhánh của tập đoàn C.P Thái Lan (tập đoàn Charoen Pokphand) chuyên sản xuất tôm thẻ chân trắng thương phẩm và sản xuất giống tôm thẻ chân trắng sạch bệnh.

Tại xã Ngư Thủy Bắc (Lệ Thủy), Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam chi nhánh Quảng Bình đã tổ chức khánh thành trại giống Quảng Bình. Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam là một chi nhánh của tập đoàn C.P Thái Lan (tập đoàn Charoen Pokphand) chuyên sản xuất tôm thẻ chân trắng thương phẩm và sản xuất giống tôm thẻ chân trắng sạch bệnh.

trại giống tôm

Ảnh minh họa trại giống

Chi nhánh trại giống Quảng Bình là trại sản xuất tôm thẻ sạch bệnh có diện tích trên 3 ha với số vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng. Theo kế hoạch sản xuất, trong những tháng đầu, trại sẽ nhận Nau từ Tập đoàn C.P Bình Định về ương nuôi lên Post để bán ra thị trường, đồng thời phục vụ cho nuôi thương phẩm.

Sau đó, trại sẽ tiến hành nhập tôm bố mẹ từ Thái Lan về nuôi vỗ và cho đẻ, lúc đó nguồn Nau sẽ hoàn toàn chủ động. Dự kiến công suất sản xuất của trại giống là 150 triệu Post/tháng và sản xuất quanh năm, trong đó sẽ tập trung cao độ vào hai thời điểm mùa vụ.

Chi nhánh trại giống Quảng Bình sẽ đưa ra thị trường giống tôm thẻ chân trắng sạch bệnh và đáp ứng nhu cầu thả nuôi cho các tỉnh từ Thừa Thiên Huế ra đến Quảng Ninh.

Nguồn: Thủy hải sản

Bình luận tại đây