Phóng sự thủy sản

Phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam: Lập tổ, đội sản xuất đoàn kết trên biển

Tính đến cuối tháng 7, Hà Tĩnh mới có 12 tổ, đội sản xuất đoàn kết trên biển. Mỗi tổ, đội có từ 5 đến 7 tàu cá. Những tổ, đội này được thành lập trên cơ sở tự nguyện của ngư dân từ vài năm trước. Tính đến cuối tháng 7, Hà Tĩnh mới có 12 tổ, đội sản xuất đoàn kết trên biển. Mỗi tổ, đội có từ 5 đến 7 tàu cá. Những tổ, đội này được thành lập trên cơ sở tự nguyện của ngư dân từ vài năm trước. Tổ, đội sản xuất đoàn kết hoạt động có hiệu quả, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong đánh bắt hải sản, tiết kiệm chi phí, tìm kiếm, phát hiện ngư trường mới, cứu hộ, cứu nạn khi có bão tố và cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng để bảo vệ nguồn lợi hải sản, giữ vững an ninh quốc phòng trên biển.

Phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam: Lập tổ, đội sản xuất đoàn kết trên biển

Đội tàu đánh cá của ngư dân xã Cẩm Nhượng. (Ảnh: danviet.vn)

Tuy vậy, số lượng tổ, đội sản xuất đoàn kết còn quá ít. Điển hình là xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà có 6 đội và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên – một xã chuyên nghề đánh bắt hải sản chỉ nhưng mới chỉ có 1 tổ. Phần lớn tàu cá tham gia các tổ, đội đoàn kết ở Hà Tĩnh là tàu nhỏ, hoạt động ở vùng biển lộng, có công suất máy đẩy từ 16 đến 20 CV. Nhiều tàu đánh bắt hải sản xa bờ có công suất từ 90 CV trở lên chưa tham gia. Toàn tỉnh có 3.790 tàu cá đang hoạt động từ vùng biển Quảng Ninh đến các tỉnh Nam Trung bộ.

Hà Tĩnh có điều kiện thuận lợi và cần thiết phải thành lập thêm nhiều tổ đội sản xuất đoàn kết trên biển bởi đây là địa phương đã được hưởng lợi từ dự án “Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thuỷ sản bằng công nghệ vệ tinh – Movimar” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tỉnh cần tuyên truyền vận động, tổ chức và hỗ trợ ngư dân thành lập thêm nhiều tổ, đội sản xuất đoàn kết trên biển.

http://thuyhaisan.net : biển đảo, phát triển đảo biển, sãn xuất đoàn kết, bảo vệ biển

Bình luận tại đây