Phương pháp nuôi trồng

Phát hiện quá trình sinh sản của cá ngựa đực

Lần đầu tiên các nhà khoa học Anh đã phát hiện ra bí mật trong quá trình sinh sản của cá ngựa đực. Không giống các động vật khác, con cái bao giờ cũng mang thai, nhưng ở cá ngựa, con đực lại “ấp ủ” thai nhi trong một chiếc túi trên cơ thể chúng và đảm nhận quá trình sinh sản.

 

Lần đầu tiên các nhà khoa học Anh đã phát hiện ra bí mật trong quá trình sinh sản của cá ngựa đực. Không giống các động vật khác, con cái bao giờ cũng mang thai, nhưng ở cá ngựa, con đực lại “ấp ủ” thai nhi trong một chiếc túi trên cơ thể chúng và đảm nhận quá trình sinh sản.

Lần đầu tiên các nhà khoa học Anh đã phát hiện ra bí mật trong quá trình sinh sản của cá ngựa đực. Không giống các động vật khác, con cái bao giờ cũng mang thai, nhưng ở cá ngựa, con đực lại “ấp ủ” thai nhi trong một chiếc túi trên cơ thể chúng và đảm nhận quá trình sinh sản. Cá ngựa đực chỉ sản sinh một lượng tinh trùng nhỏ và cơ hội thụ tinh cho trứng cá ngựa cái rất ít.

Tất cả cá ngựa cái chỉ làm nhiệm vụ đẻ trứng vào túi của cá ngựa đực, quá trình này chỉ diễn ra trong khoảng 5-10 giây. Tinh trùng cá ngựa đực phải nhanh chóng tìm được đường vào chiếc túi này vì khi đã có trứng, túi sẽ nhanh chóng được đóng lại và bịt kín. Mỗi lần giao phối, cá ngựa chỉ sản sinh ra vài trăm tinh trùng nhưng vẫn có thể đẻ tới 100 cá ngựa con.

Đây thực sự là điều ngạc nhiên lý thú. Công trình nghiên cứu trên sẽ góp phần bảo tồn loài cá ngựa đang bị đe dọa vì ô nhiễm môi trường sống và bị đánh bắt. Cá ngựa được liệt vào “Danh sách đỏ các động vật có nguy cơ tuyệt chủng” của Liên đoàn bảo tồn thế giới (IUCN).

H.Ch. (theo Science)

http:// thuyhaisan.net :Sưu tầm

Bình luận tại đây