Thủy sản nước ngoài

Pháp: Nhập khẩu thủy sản từ Na Uy giảm

Mặc dù khối lượng sụt giảm nhưng Pháp vẫn là thị trường lớn nhất của thủy sản Na Uy. Theo số liệu mới nhất được Hội đồng xuất khẩu thủy sản Na Uy (NSEC), gần 50% cá hồi xông khói được bán tại Pháp có xuất xứ từ Na Uy.

Trong 5 tháng đầu năm 2011, nhập khẩu thủy sản của Pháp từ Na Uy giảm về khối lượng, nhưng tổng giá trị vẫn ổn định do giá cả tăng.

Mặc dù khối lượng sụt giảm nhưng Pháp vẫn là thị trường lớn nhất của thủy sản Na Uy. Theo số liệu mới nhất được Hội đồng xuất khẩu thủy sản Na Uy (NSEC), gần 50% cá hồi xông khói được bán tại Pháp có xuất xứ từ Na Uy.

5 tháng đầu năm 2011, tổng kim ngạch xuất khẩu của Na Uy sang Pháp là 66,5 tấn, đạt 325 triệu euro (467,6 triệu USD) về giá trị, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu cá tuyết tươi, chủ yếu là phi lê và thăn cá, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo NSEC, sự sụt giảm này một phần là do giá cả gia tăng bởi thiếu nguồn cung vì thời tiết xấu ở Na Uy và Aixơlen.

Pháp vẫn là thị trường cá hồi lớn nhất thế giới của Na Uy và cũng là khách hàng lớn nhất mua phi lê cá hồi tươi của Na Uy.

Intrafish

http://thuyhaisan.net : Sưu tầm

Bình luận tại đây