Tin tức thủy sản

Phản đối WWF vẫn để cá tra Việt Nam trong “danh mục đỏ”

Vừa qua Quỹ động vật hoang dã thế giới (WWF) đã đưa cá tra Việt Nam vào “danh mục đỏ” trong tài liệu hướng dẫn tiêu dùng thủy sản tại một số nước Châu Âu: Đức, Bỉ, Nauy, Thụy Sỹ, Áo và Đan Mạch. WWF thế giới và WWF tại các nước trên đã đưa thông tin thiếu căn cứ về mặt khoa học, thiếu thực tiễn, không sát thực, chủ quan trong cách đánh giá. Việc làm này đã làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất và tiêu thụ cá tra ở Việt Nam, bôi xấu nền công nghiệp sản xuất cá tra của Việt Nam trên thế giới.

cá tra Việt Nam

cá tra Việt Nam

Vừa qua Quỹ động vật hoang dã thế giới (WWF) đã đưa cá tra Việt Nam vào “danh mục đỏ” trong tài liệu hướng dẫn tiêu dùng thủy sản tại một số nước Châu Âu: Đức, Bỉ, Nauy, Thụy Sỹ, Áo và Đan Mạch. WWF thế giới và WWF tại các nước trên đã đưa thông tin thiếu căn cứ về mặt khoa học, thiếu thực tiễn, không sát thực, chủ quan trong cách đánh giá. Việc làm này đã làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất và tiêu thụ cá tra ở Việt Nam, bôi xấu nền công nghiệp sản xuất cá tra của Việt Nam trên thế giới.

Ngày 17/12/2010 Tổng Cục thủy sản, Hội Nghề cá Việt Nam, VASEP đã có buổi làm việc với WWF thế giới, đại diện WWF tại Việt Nam và  ông Mark Powell Lãnh đạo WWF thế giới đã cam kết đưa ngay cá tra Việt Nam ra khỏi “danh mục đỏ”.

Tuy nhiên, đến nay trên Website WWF của các nước như: Bỉ, Thụy Sỹ,  Đức vẫn để cá tra Việt Nam trong “danh mục đỏ”. Trên 1 trang Website WWF của Đức thì  để cả 2 bản danh sách, 1 bản để cá tra Việt Nam trong “danh mục đỏ” còn 1 bản thì không, Website WWF của Thụy Điển thì ghi chung là pangasius (cá tra) trong “danh mục đỏ” không đề tên nước nào, Website WWF của Na Uy thì đề Steinbit  (tiếng Na Uy nghĩa là cá da trơn) trong “danh mục đỏ” không đề tên nước nào.

Trước vấn đề trên Hội Nghề cá Việt Nam đề nghị:

1. WWF thế giới, các tổ chức thành viên của WWF cần gỡ bỏ ngay lập tức thông tin cá tra Việt Nam trong “danh mục đỏ”. Không nên đề chung chung cá tra trong “danh mục đỏ” mà không nói dõ cá tra được sản xuất  từ nước nào, vì hiện nay cá tra Việt Nam được xuất vào thị trường Châu Âu chiếm trên 90% thị phần.

2. WWF tại Việt Nam cần thông tin rõ ràng vấn đề này cho WWF thế giới và WWF tại các nước trên hiểu để có đánh giá khách quan, trung thực, khoa học khi đưa ra những thông tin trên.

Tác giả bài viết: VĂN PHÒNG HỘI NGHỀ CÁ VIỆT NAM

Bình luận tại đây