Phương pháp nuôi trồng

Nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình GAP

Nhằm giúp người dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng, tạo ra các sản phẩm hàng hóa đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, có tính cạnh tranh cao, giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường, tăng hiệu quả kinh tế, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III triển khai thực hiện Dự án “Phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình GAP”. Nhằm giúp người dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng, tạo ra các sản phẩm hàng hóa đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, có tính cạnh tranh cao, giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường, tăng hiệu quả kinh tế, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III triển khai thực hiện Dự án “Phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình GAP”. Dự án do Thạc sĩ Nguyễn Văn Dũng – Phó Trưởng phòng Công nghệ sinh học Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III làm chủ nhiệm.

 

Tại Khánh Hòa, dự án xây dựng 3 mô hình tại 6 hộ dân với quy mô 4ha ở xã Vạn Hưng – Vạn Thắng (Vạn Ninh) và thôn Hà Liên, phường Ninh Hà (Ninh Hòa). Trong quá trình nuôi, các hộ dân được dự án hỗ trợ 100% con giống và 11% thức ăn (không vượt quá 70 triệu đồng/hộ dân). Mật độ thả nuôi 120 – 150 con/m2, nguồn giống được nhập từ Hawaii, nuôi trong vòng 3 tháng.

Dự án được áp dụng theo quy trình GAP gồm: Lựa chọn địa điểm xây dựng đìa nuôi; thiết kế và xây dựng đìa nuôi; cách chọn ao nuôi tôm thẻ chân trắng; kỹ thuật lựa chọn giống và thả nuôi; quản lý thức ăn cho tôm thẻ chân trắng; quản lý sử dụng thuốc kháng sinh, hóa chất và chế phẩm sinh học; quản lý ao nuôi; quản lý sức khỏe tôm nuôi; quản lý nước thải và chất thải; thu hoạch và bảo quản sản phẩm…

Sau quá trình nuôi thử nghiệm, nếu đạt kết quả cao sẽ được triển khai nuôi rộng rãi trên địa bàn tỉnh.

CẨM VÂN

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây