Kỹ thuật nuôi thủy sản

Nuôi tôm sú xen cá kình đạt hiệu quả cao

Phòng NN-PTNT huyện Phú Lộc cho biết, sau nhiều năm thử nghiệm, mô hình nuôi tôm sú xen ghép cá kình và các loại thủy sản khác trong ao nuôi bị ô nhiễm nặng trên địa bàn huyện được xác định là hướng đi đúng, phù hợp với thực trạng nuôi tôm hiện nay.

Phòng NN-PTNT huyện Phú Lộc cho biết, sau nhiều năm thử nghiệm, mô hình nuôi tôm sú xen ghép cá kình và các loại thủy sản khác trong ao nuôi bị ô nhiễm nặng trên địa bàn huyện được xác định là hướng đi đúng, phù hợp với thực trạng nuôi tôm hiện nay.

Nuôi tôm sú xen cá kình đạt hiệu quả cao

Vụ tôm sú năm nay, toàn huyện Phú Lộc đưa vào nuôi trồng với diện tích gần 800ha, trong đó nuôi theo mô hình xen ghép chiếm 50% diện tích. Đến nay bà con ngư dân đã thu hoạch hơn 75% diện tích với tổng sản lượng ước đạt 300 tấn. Kết quả cho thấy, hơn 90% số hộ nuôi tôm sú xen ghép với cá kình, cua cho lãi từ 15 đến 25 triệu đồng/ha. Đặc biệt, cá kình là loại thủy sản được ưa chuộng, mỗi kg có giá từ 120 đến 160 ngàn đồng.

Theo người nuôi trồng, so với nuôi chuyên tôm thì nuôi tôm sú xen cá kình ít gặp rủi ro, tỷ lệ sống của cá và tôm cao, ít xảy ra dịch bệnh và thích nghi với điều kiện môi trường khắc nghiệt. Đặc biệt, cá kình vừa có thể sống trong môi trường bị ô nhiễm, vừa có thể tái tạo lại môi trường, cải thiện vùng nuôi bị xuống cấp, khôi phục sản xuất vừa phát triển nuôi trồng thuỷ sản theo hướng an toàn và bền vững.

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây