Kỹ thuật nuôi thủy sản

Nuôi hải sản vùng biển đảo sẽ được hỗ trợ giống và lồng bè

Sẽ xử lý thế nào khi thiếu con giống, thưa ông?

Ba trung tâm quốc gia cung cấp giống hải sản tại ba vùng sinh thái sẽ được đầu tư hoàn thiện;

Sẽ xử lý thế nào khi thiếu con giống, thưa ông?

Ba trung tâm quốc gia cung cấp giống hải sản tại ba vùng sinh thái sẽ được đầu tư hoàn thiện;

ngoài ra, sẽ xây dựng trung tâm giống cấp 1 và các trung tâm giống vệ tinh. Hiện nay, ở miền Bắc đã có một số trung tâm giống tại Cát Bà, vịnh Bái Tử Long, đảo Cái Rồng… Tại miền Trung, có trung tâm giống ở Vạn Ninh, Khánh Hoà; tại Nam bộ, sẽ xây dựng khu vực Phú Quốc thành trung tâm giống lớn cung cấp con giống hải sản cho cả vùng.

Cơ chế hỗ trợ vốn cho các hộ gia đình và doanh nghiệp nuôi hải sản sẽ như thế nào?

Hiện nay, cơ chế khuyến khích các gia đình và doanh nghiệp nuôi hải sản đã được ban hành và thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nghiên cứu đề xuất các cơ chế mới bổ sung như việc ngân sách nhà nước sẽ đầu tư cái gì v.v. Dự kiến việc đầu tư xây dựng hạ tầng cho nuôi trồng tại các eo, vịnh, đầm phá, hải đảo sẽ do ngân sách nhà nước chi theo các hạng mục như: điện, hệ thống phao tiêu đèn báo, hệ thống xử lý nước thải… Việc xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu cũng sẽ do ngân sách nhà nước chi. Các gia đình, doanh nghiệp nuôi sẽ được hỗ trợ kinh phí mua giống, làm lồng bè trên những vùng biển, đảo xa.

Phải áp dụng các hệ thống tiêu chuẩn đảm bảo quy trình từ thức ăn, kiếm soát dịch bệnh… như thế nào để hạn chế rủi ro?

Dự kiến sẽ có khoảng 7 – 8 nhà máy chế biến thức ăn được đầu tư nâng công suất để đảm bảo cung ứng thức ăn đủ và đạt chuẩn, đưa công suất mỗi nhà máy khoảng 50 tấn/ngày. Tại Hải Phòng hiện có nhà máy sản xuất thức ăn cho tôm nuôi công nghiệp với công suất từ 50 – 100 tấn/ngày. Miền Trung sẽ xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn tại Đà Nẵng hoặc Khánh Hoà. Miền Nam sẽ xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn ở Vũng Tàu, Kiên Giang. Quy trình công nghệ cao nuôi theo quy mô nông nghiệp cũng sẽ được nghiên cứu, có tính đến việc phòng trừ dịch bệnh, sản xuất vắcxin, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Việc nuôi hải sản có thuộc diện bảo hiểm nông nghiệp không thưa ông?

Nuôi hải sản thuộc đối tượng của bảo hiểm nông nghiệp, tuy nhiên, trước khi triển khai rộng thì cần thí điểm để đưa ra quy trình chuẩn mới có thể áp dụng được.

Lê Phượng (thực hiện)/Báo SGTT

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây